Gå til toppen

God omsorg i familien

ill_rettighetDu har rett til å bli tatt vare på av foreldrene dine

Det betyr at foreldrene dine må:

  • passe på deg
  • sørge for at du har mat, klær og et sted å bo
  • passe på at du har det bra med deg selv
  • støtte deg, trøste deg og hjelpe deg når du trenger det

Foreldrene gir råd og tar avgjørelser for deg

Foreldrene dine skal gi deg råd om hva du bør gjøre og hva du ikke bør gjøre. For eksempel at det ikke er lov til å plage andre og at man må gjøre lekser.

God omsorg betyr også at foreldrene dine må ta avgjørelser for deg. Men det er også slik at foreldrene dine skal hjelpe deg til å bli mer og mer selvstendig, slik at du etterhvert kan ta egne avgjørelser.

God omsorg er også at foreldrene dine hører på deg og dine meninger før de bestemmer.

Foreldrene dine skal også gi deg trygghet og omsorg, og passe på at du har det bra og føler deg elsket.

Foreldreansvarill_sporsmal

Foreldrene dine har ansvar for deg frem til du fyller 18 år.

Ansvaret foreldrene dine har for deg kalles foreldreansvar.

Foreldreansvaret betyr at de må gi deg god omsorg, ta vare på deg og ta avgjørelser for deg.

Hva skal foreldre ikke gjøre?

  • Du skal aldri bli slått.
  • Du skal heller ikke bli behandlet på en måte som gjør at du får vondt inni deg eller blir redd.

Foreldre har aldri lov til å slå deg eller gjøre noe som kan skade deg. Det betyr at de ikke har lov til å gi ris, slå deg på fingrene, lugge eller skade deg på andre måter med vilje.

Lenke til side om fysisk vold

Foreldre skal heller ikke gjøre noe mot barna sine som kan skade barnet psykisk. Det kan f.eks. være å skremme, isolere, true og krenke barnet uten å bruke fysisk makt.

Du kan lese mer om psykisk vold på lenken under.

Lenke til side om psykisk vold

ill_caserSi ifra!

Hvis du føler at du ikke får god omsorg, kan du snakke med en voksen du stoler på. Det kan for eksempel være en lærer, helsesykepleier eller en i familien.

Du kan også ta kontakt med barnevernet der du bor eller alarmtelefonen for barn og unge.

Barn har rett til en god oppvekst: barnekonvensjonens artikkel 5 og artikkel 19

barneloven § 30 står det om foreldreansvaret.