Gå til toppen

God omsorg i familien

ill_rettighetDu har rett til å bli tatt vare på av foreldrene dine

Det betyr at foreldrene dine må:

  • passe på deg
  • sørge for at du har mat, klær og et sted å bo
  • passe på at du har det bra med deg selv
  • støtte deg, trøste deg og hjelpe deg når du trenger det

Foreldrene gir råd og tar avgjørelser for deg

Foreldrene dine skal gi deg råd om hva du bør gjøre og hva du ikke bør gjøre. For eksempel at det ikke er lov til å plage andre og at man må gjøre lekser.

God omsorg betyr også at foreldrene dine må ta avgjørelser for deg. Men det er også slik at foreldrene dine skal hjelpe deg til å bli mer og mer selvstendig, slik at du etterhvert kan ta egne avgjørelser.

God omsorg er også at foreldrene dine hører på deg og dine meninger før de bestemmer.

Foreldreansvarill_sporsmal

Foreldrene dine har ansvar for deg frem til du fyller 18 år.

Ansvaret foreldrene dine har for deg kalles foreldreansvar.

Foreldreansvaret betyr at de må gi deg god omsorg, ta vare på deg og ta avgjørelser for deg.

Hva skal foreldre ikke gjøre?

  • Du skal aldri bli slått.
  • Du skal heller ikke bli behandlet eller straffet på en måte som skremmer deg eller gjør deg usikker og bekymret.

Husarrest 

Noen ganger får barn husarrest. Det er ikke noe klart svar på om det er greit å gi husarrest eller ikke, fordi det finnes så mange ulike former for husarrest. Dersom du f.eks. ikke vil gjøre lekser, men bare vil være ute, er det greit at foreldrene sier at nå må du være hjemme en periode for å få gjort leksene. Det må også være greit å si at du må holde deg hjemme noen kvelder hvis du f.eks. har vært mye ute på kveldene og ikke kommet hjem til avtalt tid.

Det står i barneloven at foreldre ikke skal gjøre noe mot barna sine som kan skade barnet psykisk. Det kan f.eks. være å skremme, isolere, true og krenke barnet uten å bruke fysisk makt. Derfor mener vi at f.eks. husarrest hvor barn sperres inne i huset for en lengre periode ikke er greit.

Du kan lese mer om psykisk vold på lenken under.

Lenke til side om psykisk vold

ill_caserSi ifra!

Hvis du føler at du ikke får god omsorg, kan du snakke med en voksen du stoler på. Det kan for eksempel være en lærer, helsesykepleier eller en i familien.

Du kan også ta kontakt med barnevernet der du bor eller alarmtelefonen for barn og unge.

Barn har rett til en god oppvekst: barnekonvensjonens artikkel 5 og artikkel 19

barneloven § 30 står det om foreldreansvaret.