Gå til toppen

Sparepenger og pengegaver

Når du er under 18 år er det foreldrene dine som er verge for deg. Det betyr at de har ansvar for din økonomi. Men har du spart opp eller fått penger, har du egne rettigheter.

Foreldrene dine kan ikke ta pengene dine

Penger du har fått i gave er dine penger. Foreldrene dine har ikke lov til å bruke eller låne av disse pengene. Hvis det er snakk om mye penger, skal foreldrene dine hjelpe deg å få satt pengene inn på en bankkonto som er din.

ill_sporsmalNår kan du bruke egne penger?

Penger du har fått kan du i utgangspunktet bruke til det du vil. Har du f.eks. fått penger i bursdagsgave eller har spart opp lommepenger, kan du gå og kjøpe en bukse du liker.

De som gir deg en gave, kan si at den skal brukes til noe spesielt. For eksempel kan besteforeldre si at konfirmasjonspenger skal gå til en datamaskin eller at du skal spare de til studier senere. Sparer foreldrene dine penger for deg til du blir stor, kan du ikke bruke dem som du vil før du er 18 år uten at de er enige.

 

 ill_sporsmalKan foreldre nekte deg å kjøpe det du vil?

Er du under 15 år, kan foreldrene dine nekte deg å bruke penger du har fått, hvis de mener du skal bruke pengene på noe som ikke er bra for deg. Jo eldre du blir, jo mer skal du kunne bestemme hva du kan bruke pengene på. Er du over 15 år, skal det mye til for at foreldrene dine kan nekte deg å bruke pengene som du vil. I så fall må fylkesmannen gi dem lov til det.

Selv om du kan kjøpe noe, kan foreldrene dine lage regler om hvordan du kan bruke det du har kjøpt. F.eks. dersom du kjøper en datamaskin, kan de sette regler for hvor mye du kan spille.

Eksempel:

Frida 15 år får til sammen 7500 kr til konfirmasjonen. Hun vil spare 5000 kr og bruke 2500 på klær og sminke. Foreldrene til Frida vil at hun skal spare alt, men det kan de ikke bestemme.

I vergemålsloven kapittel 3 finner du reglene om rett til å bruke penger.

Fylkesmannen er et kontor som har ansvar for at verger gjør det de skal. De kan svare på spørsmål om penger og rettigheter. De kan også noen ganger hjelpe deg med å få tilbake penger som foreldre har tatt.

Lenke til nettside om fylkesmannen.