Gå til toppen

Rett til å bruke penger du har tjent

Når du er under 18 år er det foreldrene dine som er verge for deg. Det betyr at de har ansvar for din økonomi. Men har du tjent egne penger, har du egne rettigheter.

Foreldrene dine kan ikke ta pengene dine

Penger du har tjent selv er dine penger. Foreldrene dine har ikke lov til å bruke eller låne av disse pengene. Hvis det er snakk om mye penger, skal foreldrene dine hjelpe deg å få satt pengene inn på en bankkonto som er din.

Eksempel:

Pål på 17 år jobber i klesbutikk. Han tjener 5000 kr i måneden. En dag oppdager han at moren har tatt ut 2000 kr av kontoen hans. Når han spør, sier hun at hun har lånt dem, men lover å betale dem tilbake når hun får bedre råd. Det går lang tid uten at moren betaler tilbake. Pål kan kontakte Fylkesmannen for å få hjelp.

Når kan du bruke penger du har tjent etter at du fylte 15 år?

Er du over 15 år, kan du selv bestemme over penger du har tjent selv.  Er foreldrene dine bekymret for hva du bruker pengene på, må de ha tillatelse fra Fylkesmannen til å nekte deg å bruke pengene.

Når kan du bruke penger du har tjent før du fylte 15 år?

Er du under 15 år, kan du ha småjobber hvis foreldrene dine er enige. Penger du tjener fra dette, kan du ikke bruke uten at foreldrene dine gir deg lov. Men foreldrene dine skal lytte til dine meninger og jo eldre du blir, jo mer bør du kunne bestemme hva du kan bruke pengene på.

I vergemålsloven kapittel 3 finner du reglene om rett til å bruke penger

Fylkesmannen er et kontor som har ansvar for at verger gjør det de skal. De kan svare på spørsmål om penger og rettigheter. De kan også noen ganger hjelpe deg med å få tilbake penger som foreldre har tatt.

Lenke til nettside om fylkesmannen.