Gå til toppen

Aldersgrense for å jobbe

ill_rettighetDu har lov til å begynne å jobbe etter at du har fylt 15 år.

Når du er 13-15 år, kan du ha lette småjobber, Dersom du vil jobbe før du fyller 15 år, må foreldra dine godkjenne det.

Du kan sjølv slutte å jobbe når du vil det.

 

Jobben må ikkje gå ut over skolen

Du kan ikkje jobbe så mykje at det går ut over skolearbeidet ditt. Viss foreldra dine meiner at arbeidet går ut over skolen, kan dei bestemme at du må slutte.

ill_sporsmalArbeidskontrakt

  • Alle som er i jobb har krav på arbeidskontrakt frå arbeidsgivaren sin.
  • I kontrakten skal det stå tydeleg kva som er dine rettar og plikter.

I vergemålslova § 10 står det om når du kan inngå ein arbeidsavtale.