Gå til toppen

Ungdomsråd

ill_sporsmalHva er et ungdomsråd?

  • Et ungdomsråd er en gruppe ungdommer som representerer ungdom der de bor, det vil si i kommunen eller i fylkeskommunen.
  • Rådet skal få si sin mening om alt som er viktig for barn og unge.
  • Noen kommuner kaller det ungdomsråd, mens andre steder heter det ungdommens kommunestyre.
  • Noen kommuner har også barneråd, eller barn- og unges kommunestyre.

ill_caserBli hørt!

Meningen med råd for ungdom er at ungdom skal få si sin mening om politikken i kommunen.

Det kan for eksempel være hvis:

  • det skal bygges en ny idrettshall.
  • det skal gjøres endringer i kollektivtilbudet.
  • fritidsklubber skal legges ned.

I noen kommuner har ungdommene talerett i kommunestyret. Der kan de få snakke direkte til voksne politikere om viktige ting for barn og unge.

På ung.no kan du lese mer om disse rådene og finne ut av om det finnes i din kommune.

Alle kommuner skal ha ungdomsråd

Noen kommuner har et råd som virkelig får delta i kommunens arbeid, mens andre steder opplever ungdommene at de ikke får mene noen ting.

I loven står det at kommuner både skal ha eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd. Om du er interessert i ungdomsrådet i din kommune foreslår vi at du går på kommunens hjemmesider og søker der.

Bufdir har laget en veilder for arbeidet med ungdomsråd.

Barneombud logo

Barneombudet mener det er viktig at alle barn og unge får mulighet til å påvirke politikerne.