Gå til toppen

Rett til å si din mening og bli hørt

ill_rettighetAlle barn har rett til å bli hørt i alt som handler om dem

Det betyr at alle barn mellom 0 og 18 år har rett til å si hva de mener om alt som skjer, eller skal skje, med dem.

Du har rett til å si din mening hjemme, på skolen, i kommunen, i fritiden. Kort sagt i alt du driver med.

Jo eldre du blir jo mer skal du få bestemme selv.

Hvis du er 15 år skal du få bestemme mer enn når du var 11 år, og er du 11 år skal du bestemme mer enn da du var 5 år.

Din mening

Når barn får si sin mening og bli hørt pleier vi å kalle det å delta.

Når du deltar i avgjørelser som handler om deg lærer du mye om deg selv. Du får mulighet til å vise at du for eksempel kan ta ansvar, vise omsorg, og bidra.

Voksne lærer også mye mer hvis du får fortelle hva du synes. Derfor er det viktig at voksne sørger for at barn og unge kan delta i saker som handler om dem.

Voksne skal høre etter

Retten til å bli hørt betyr ikke nødvendigvis at du har rett til å bestemme, men du har rett til å være med og påvirke når noe skal bestemmes. Noen kaller også dette for medbestemmelse.

Det betyr at voksne ikke bare kan avvise deg når du har en mening, men at de skal høre på deg, og ta hensyn til meningene dine.

Barns rett til å si sin mening og at deres mening skal bli tatt på alvor: Barnekonvensjonens artikkel 12.