Gå til toppen

FNs barnekomite

Barnekomiteen kontrollerer at alle land som har skrevet under på barnekonvensjonen følger reglene i den. Komiteen består av 18 eksperter på barns rettigheter. De kommer fra hele verden, og de møtes fire ganger i året i den sveitisiske byen Genève.

Alle land må rapportere til komiteen, slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Når det er Norge sin tur til å rapportere, hjelper Barneombudet til, og vi forteller dem om det barn sier til oss om deres hverdag.Vi skriver også en egen rapport til barnekomiteen. Der står det ting som vi mener myndighetene i Norge ikke har skrevet nok om i sin rapport.

Komiteen lager så en rapport hvor de gir ris og ros til landene. Når Norge får kritikk av barnekomiteen, er det viktig at politikerne gjør noe med det vi får kritikk for. Barneombudet følger med på at politikerne faktisk gjør noe med kritikken de får.

Disse rapportene skrives en gang hvert femte år.