Gå til toppen

Artikkel 6 – Retten til liv

«Alle barn har rett til eit liv og ei framtid.»

Kva betyr dette?

Ditt liv er viktig. Du skal få ha dei beste moglegheitene til å vakse opp og få eit fint liv. Er det ting i kvardagen din som er vanskeleg, har du rett til å få hjelp slik at livet kan bli bra igjen.

Her kan du sjå ein videoversjon av artikkel 6:

 

Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her.

Du kan også ta ein kikk på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne.