Gå til toppen

Artikkel 5 – Foreldreveiledning

«Foreldre har rett til å gi barna de råd de mener de trenger.»

Hva betyr dette?

Foreldrenes oppgave, er nettopp å være foreldre. De skal hjelpe deg, gi deg råd på veien, og støtte deg til å finne ut av livet ditt. Det er deres plikt som foreldre å ta vare på deg på best mulig måte. De skal passe på at du faktisk får de rettighetene du har krav på. Det er dine foreldre som kjenner deg best, og det skal andre voksne respektere.

Selv om barn ikke alltid liker det foreldrene gir råd om, eller det de bestemmer, så har foreldre som oppgave å gjøre det de mener er best for barn.

Se videoversjonen av artikkel 5 her:

Se flere videoer på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Hvis du vil lese hele artikkelen i slik den står loven, klikker du på lenken under her.

Du kan også ta en titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstedet som er mest for voksne.