Gå til toppen

Artikkel 40 – Om lovbrot

«Alle barn har rett til ei rettferdig behandling dersom dei har brote lova.»

Kva betyr dette?

Når du er 15 år og eldre, kan du straffast i Noreg viss du bryt lova. Du skal likevel behandlast på ein bra måte. Meninga med straffa er at du skal gjere opp for deg og forstå hva gale du har gjort, slik at du ikkje gjer nye lovbrot.

Barn skal aldri få ei straff som øydeleggjer dei, eller er nedverdigande på nokon måte.

Her er ein videoversjon av artikkel 40:

Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her.

Du kan også ta ein titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne.