Gå til toppen

Artikkel 4 – Kven har ansvaret

«Det er staten som har ansvaret for desse rettane.»

Kva betyr det?

Dei som bestemmer i kommunen der du bur, eller dei som bestemmer her i landet, har ansvar for at du får oppfylt rettane dine. Dei må være sikre på at dine og andre barn sine rettar blir varetatt når dei bestemmer.

Her kan du sjå ein videoversjon av artikkel 4:

Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her.

Du kan også ta ein titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne.