Gå til toppen

Artikkel 37 – Om straff

«Barn skal ikkje straffast på ein måte som skadar dei.»

Kva betyr dette?

Ingen barn under 15 år kan komme i fengsel. Unge over 15 år skal ikkje sitte i fengsel saman med vaksne. Fengsel skal brukast som siste utveg, for kortast mogleg tidsrom, og ein skal aller helst finne ein annan type reaksjon. Barn skal aldri få ei straff som øydeleggjer dei. Dei skal også få ei rask behandling av saka si.

Det skal spesielle grunnar til at barn har stengde dører i barneverninstitusjonar eller i psykisk helsevern.

Her er artikkel 37 i videoversjon:

Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her.

Du kan også ta ein titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne.