Gå til toppen

Artikkel 36 – Om vern mot utnytting

«Alle barn skal alltid vernast mot å bli utnytta.»

Kva betyr dette?

Barn og unge skal bli tatt vare på! Ingen skal utnytte eller skade barn på nokon måte. Med barnekonvensjonen har staten lova at den skal passe på at dette ikkje skjer.

Her er ein videoversjon av artikkel 36:

Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her.

Du kan også ta ein kikk på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne.