Gå til toppen

Artikkel 34 – Om seksuelt misbruk

«Alle barn skal vernast mot seksuelt misbruk.»

Kva betyr dette?

Din kropp er berre din. Det betyr at ingen har lov til å gjere noko med den som ikkje er bra for deg, eller som utnytter kroppen din på nokon måte. Staten skal gjere det som er nødvendig for at dette ikkje skjer, både her i Noreg og i andre land.

Her er ein videoversjon av artikkel 34:

Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her.

Du kan også ta ein kikk på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne.