Gå til toppen

Artikkel 32 – Om arbeid

«Arbeid skal ikkje gå ut over skule eller helse.»

Kva betyr dette?

Barnearbeid er ikkje lov i Noreg, og ingen kan tvinge deg til å jobbe. Men frå du er 13 år har du lov å ta ein enkel jobb, som f.eks. å gå med avisa. Jobben skal ikkje være slik at den er til skade for deg, eller at den går ut over skulekvardagen din.

Artikkel 32 i videoversjon:

Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her.

Du kan også ta ein titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne.