Gå til toppen

Artikkel 24 – Helse

«Alle barn har rett til eit godt helsetilbod.»

Kva betyr dette?

Dersom du er sjuk, psykisk eller fysisk, har du rett på hjelp. Det kan vere rett til behandling for å bli frisk, eller rett til å ha det så bra som det går an mens du er sjuk. Dei som bestemmer i Noreg, skal jobbe for at kommunen du bur i har ei skulehelseteneste som du kan få hjelp frå når du treng det, også til andre ting enn berre vaksinar og vanlege sjukdommar.

Dei som bestemmer i Noreg, skal sørge for at det blir slutt på helsefarlege tradisjonar. Er du på sjukehus, har du rett til å få ei behandling som hjelper deg og som passar for barn.

Her er ein videoversjon av artikkel 24:

Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her.

Du kan også ta ein titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne.