Gå til toppen

Artikkel 16 – Om privatliv, ære og omdømme

«Alle barn har rett til eit privatliv.»

Kva betyr dette?

Sjølv om foreldra dine bestemmer over deg til du er vaksen, så har du rett til å ha eit eige privatliv. Det betyr at dei vanlegvis ikkje har lov til å snoke i dine ting, lese dagboka eller e-posten din, eller andre ting som er personleg for deg. Det same gjeld på skolen for lærarar og rektor. Skolesekken eller skap på skolen skal du få ha i fred.

Viss foreldre har ein god grunn til å tru noe er skadeleg, kan dei likevel sjekke barna sine private ting.

Her kan du sjå en videoversjon av artikkel 16:

Sjå fleire videoar på kanalen Barnekonvensjonen på YouTube

Viss du vil lese heile artikkelen slik den står i lova, klikkar du på lenka under her.

Du kan også ta ein titt på Barnekonvensjonen på den delen av nettstaden som er mest for vaksne.