Gå til toppen

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.

Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem.

Hva betyr dette?

Det er de som bestemmer i Norge som skal passe på at barns rettigheter blir oppfylt. Dette betyr at de som bestemmer i Norge, skal passe på at alle følger det konvensjonen sier.

Lær mer

Under kan du klikke på artiklene og se en kortversjon av alle artiklene. Du finner også en kort forklaring både i tekst og som video.

Hele teksten i barnekonvensjonen kan du lese her:

Lenke til hele barnekonvensjonenLenke til Hele barnekonvensjonen