Kategoriarkiv: Om oss

Inga Bejer Engh (47) blir nytt barneombud

Engh ble utnevnt i Kongen i statsråd 24. mai, og utnevnelsen ble offentliggjort på regjeringen.no kort tid etterpå.

Engh var én av 67 søkere til stillingen etter Anne Lindboe som går av som barneombud i slutten av juni. Stillingen som barneombud er et åremål på seks år, og Lindboe har vært barneombud siden 2012. 

Bakgrunn som jurist

Inga Bejer Engh er cand. jur. Hun har jobbet som politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt og som dommerfullmektig i Drammen tingrett og Oslo tingrett.

I tillegg har hun 12 år bak seg som statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter, og nå kommer hun fra en stilling som tingrettsdommer i Oslo tingrett. Der har hun vært siden 2014.

– Stillingen favner vidt

– Jeg er veldig glad for at jeg de neste årene skal få lov til å bruke kreftene mine og engasjementet mitt til å jobbe for at barn i Norge skal ha det best mulig. Oppgaven som barneombud opplever jeg at favner vidt, sa Engh på pressekonferansen etter utnevnelsen.

Der oppfordret hun også til en felles dugnad for at sårbare barn i Norge skal få det bedre.

Engh er utnevnt som barneombud for en periode på seks år. Lindboe er barneombud frem til slutten av juni.

Det ventes at Engh starter i stillingen over sommeren.

Foto: BLD

Målfrid Grude Flekkøy fra 25-årsjubileet til Barneombudet.

Verdens første barneombud er død

Målfrid Grude Flekkøy døde i helga. Hun var verdens første barneombud. Fortsatt kommer det besøk fra hele verden til Barneombudet. De vil lære hvordan vi arbeider.

Barneombudskontorer er i dag etablert i flere land over hele verden. Det var derimot i Norge det hele begynte for over 30 år siden.

I 1981 ble Barneombudet opprettet og Målfrid var første barneombud for alle barn i Norge. Hun var psykolog og arbeidet med barn før hun ble barneombud.

Hun arbeidet for at flere land skulle få et barneombud da hun sluttet som barneombud i 1989.

Etter Målfrid har Trond-Viggo Torgersen, Trond Waage og Reidar Hjermann vært barneombud før Anne Lindboe ble nytt barneombud i fjor.

Anne Lindboe og hele Barneombudets kontor takker Målfrid for hennes innsats som barneombud. Vi sender gode tanker til familien hennes som sørger over Målfrid.

Lenke til mer om Barneombudet

Alma har vært på besøk!

Hva jobber barneombud Anne Lindboe og de 20 ansatte på kontoret med?

Alma (8) har vært på besøk og kan gi deg svarene.

Anne Lindboe er barneombud i Norge.

– Jeg jobber med å passe på at barn i Norge har det bra, og at voksne ikke bryter alle de lovene som sikrer at barn i Norge skal ha det bra, forteller hun.

Sammen med Anne jobber det 20 personer. Men hvem er de? Og hva er det de arbeider med?

Fagrådgiverne Anders Cameron og Morten Hendis jobber blant annet med skole og utdanning.

– Hvordan kan dere vite om barn har det bra eller ikke på skolen, spør Alma.

-Barn kan skrive eller ringe til Barneombudet og fortelle hvordan de har det på skolen, og så kan vi gi dem råd om hvordan de kan få det bedre, forteller Anders.

I videoen får du møte flere av de ansatte hos Barneombudet og høre om hvilke saker de er opptatt av og hvordan arbeidshverdagen deres er.