Forfatterarkiv: Thomas Wrigglesworth

Endelig ungdomsråd på alle sykehus

Ungdom er ekstra sårbare når de er på sykehus. Når man går fra å være barn til voksen må ungdom lære å ta ansvar for egen helse.

Da er det ekstra viktig at unge får innflytelse på hvordan helsetjenestene skal legge til rette for dem.

Mads Andreasen, tidligere nestleder i Unge funksjonshemmede sa dette i en kronikk i Dagsavisen:

«På sykehus står valget ofte mellom barneavdeling med Drømmehagen og barbieslott, eller voksenavdeling med rullatorer og P1 på fullt volum.»

Derfor er vi hos Barneombudet kjempeglade for at helseministeren har bestemt at alle norske sykehus skal ha et ungdomsråd.

Men, det er viktig at et slikt råd fungerer godt. Heldigvis har Ungdomsrådet på Ahus og Unge funksjonshemmede laget noen tips og råd som sykehus kan bruke.

Her finner dere tipsene:

Veiledningshefte fra Unge funksjonshemmede

E-læringsvideoer fra ungdomsrådet på Ahus

OD-dagen 2015 hos Barneombudet

Vilde, Nora, og Annika jobbet hos Barneombudet på Operasjon Dagsverk 2015. Her er en liten rapport fra dem. 

I år går pengene til Amnesty. Disse pengene skal brukes på seksualundervisning og prevensjonsmidler, spesielt i Chile, Argentina og Peru.

Se mer om årets OD-dag her

Her på barneombudet har vi hatt en veldig bra OD-dag. Vi startet dagen kl. 09.00 i dag tidlig, der vi fikk veiledning om hva vi skulle gjøre.

Spør barneombudet
Vi fikk først i oppgave å se på spørsmål som hadde blitt sendt inn til Barneombudet, og se om barneombudet hadde skrevet svar tilbake på en passende måte til ungdom.

Vi fikk dette som oppgave fordi vi er i den aldersgruppen som flest ungdommer skriver spørsmål fra.

Vi skulle lage et skjema og skrive hva tittelen på spørsmålene var, hva vi ikke skjønte eller synes var vanskelig, og tolke med svaret som barneombudet sendte tilbake, og skrive om de hadde svart ordentlig på spørsmålene.

Høring på Stortinget
Deretter var vi så heldige og fikk være med på en høring på stortinget. Det varte i cirka 30 minutter.

Dette er noe vi ikke hadde gjort før, så det var en spennende opplevelse å være med på.

Vi har laga ein rapport om barn og tvang

Barneombodet har undersøkt korleis barn og unge har det når dei bur på ein barnevernsinstitusjon, i fosterheim, eller på ein psykisk helseverninstitusjon.

Det vi fann ut, var at at det er mange barn som opplever at de blir tvungne til ting dei ikkje vil sjølv.

Det kan vere at dei blir låst inne, at dei ikkje får vere hos venner, eller at dei nokre gonger blir haldne fast.

Barneombodet har samla alle resultata i ein rapport som heiter Grenseløs omsorg, og som vi presenterte tysdag 22. september på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vi har også laga ein digital versjon som er litt kortare, og som også har ein del videoar som ungdommane har laga om korleis de sjølv har opplevd tvang.

Her er ei lenke til den digitale versjonen av rapporten Grenseløs omsorg

Viss du vil vite mer om prosjektet, kan du lese meir om det på vaksen-sidene våre.

Barn og unges deltakelse i kommunereformen

Stortinget har bestemt at vi skal forandre hvordan kommunene ser ut. Målet er større og bedre kommuner og bedre tjenester til innbyggerne. Dette kalles å reformere kommunene. Derfor blir det ofte sagt at dette er en kommunereform.

Men hvordan skal regjeringen sørge for at barn og unge blir hørt i denne kommunereformen? Og er det mulig å øke barns rett til å bestemme gjennom denne endringen?

Dette skal vi diskutere på et frokostmøte på tirsdag 14. oktober.

Vi inviterer til et møte på Kulturhuset i Oslo sammen med Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Det blir frokostservering fra klokken 7.30, og innlegg og debatt varer fra 8.00-9.30. I panelet som skal diskutere dette sitter kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, barneombud Anne Lindboe, Lillin Knudtzon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og styreleder i LNU, Stian Seland.

Meld deg på gjennom LNUs Facebookside.

Vel møtt!

Barneombudets kontor holder stengt i julen

Barneombudets kontor holder stengt fra 23. desember frem til 2. januar 2014. Henvendelser til kontoret vil bli besvart så fort som mulig i det nye året.

Spørsmål til vår Spør barneombudet-tjeneste vil også bli besvart kort tid inn i det nye året.

Presse kan ta kontakt med Kari Stenquist på tlf 977 44 369

Vi vil gjerne få ønske alle store og små en riktig god jul og et godt nytt år. Her er en liten videosnutt med en kort oppsummering av året hos Barneombudet.