Gå til toppen

Prosjekt 2016-2017: Rett til spesialundervisning

Retten til spesialundervisningBarneombudet har i sitt prosjekt 2016-2017 undersøkt om elever med rett til spesialundervisning får oppfylt det de har krav på.

Våre funn inngikk i en rapport som ble lansert 6. mars 2017.

Besøkte flere fylker
I forbindelse med prosjektet besøkte Barneombudet fire Fylkesmannskontor.

Her gikk vi gjennom en rekke saker hvor barn med funksjonsnedsettelse og deres familier har klaget på manglende tilbud og oppfølging fra skole og kommune. Funnene er anonymisert og brukt i rapporten.

De fire fylkene vi besøkte var:

  • Nordland
  • Østfold
  • Oslo- og Akershus
  • Hedmark

Vi vil møte barn
I arbeidet med rapporten ville vi snakke med barn og foreldre om erfaringer de har hatt med spesialundervisningen i skolen.

  • Får barn med funksjonsnedsettelser et verdig liv og et tilrettelagt skoletilbud uansett hvor de bor?
  • Får barn i Norge oppfylt sin rett til utdanning i en trygg og inkluderende skole?
  • Blir barna hørt og får de være med å utforme det tilbudet de får?

Barna er eksperter
Å få barnas egen stemme fram er viktig i et slikt prosjekt. Det er barna som er eksperter på sine egne liv.

Det er Barneombudets oppgave via rapporten å føre barnas stemme videre inn til beslutningstakere som kan sikre dem en god og verdig skolegang.