Den vanskelige samtalen med en voksen

…også bruke hvis du trenger å snakke med en lærer om konflikter eller andre vanskelige ting. Det er ett unntak. Hvis en voksen på skolen har krenket eller mobbet deg, bør du snakke med rektor med en gang. Det er også lurt å ha med en god venn eller foreldre. Da skal du be om at rektor stopper krenkelsene. Hvis det er noe som er vanskelig for flere elever i klassen bør dere skrive noe ned før dere snakker med læreren. Det er alltid lurt å planlegge…

Oppsummering av samtaler med ungdom om ungdomsstraff og -oppfølging

Barneombudet har gjennomført samtaler med ungdom som har erfaring fra ungdomsstraff/-oppfølging. Disse har vi nå sendt til Justis- og beredskapsdepartementet og Sekretariatet for Konfliktrådene, i håp om at innspillene kan være nyttige i deres arbeid med å forbedre og videreutvikle straffereaksjonene. Les hele vår oppsummering her (PDF). Barnekonvensjonen artikkel 12 gir barn rett til deltakelse, noe som blant annet innebærer en plikt til å innh…

Slik hjelper du ein venn

…du kan. Viss vennen din må snakke med ein vaksen, er det alltid godt å ha deg med. Gi gjerne vennen din tilbod om å være med. Viss de skal snakke med ein vaksen, kan de få hjelp til å planlegge samtalen. Les tips om Den vanskelige samtalen med en voksenDen vanskelige samtalen med en voksen Det finnes også fleire gode teneste for barn og ungdom som kan hjelpa. Sjå oversikten over kontakttjenesteneSe oversikten over kontakttjenestene…

Fakkeltog mot mobbing

…elev som ikke har det bra på skolen, har rett til tiltak fra skolens side. Vanskeligere er det ikke. Hva ønsker elevene? De elevene vi har snakket med om mobbing vet hva som hjelper. De har ofte sett det også. Tydelige voksne med nulltoleranse mot at folk slenger kommentarer eller småplager hverandre. Klare konsekvenser for de som plager. Skolen må ta kontakt med foreldrene til både den som blir mobbet og den som mobber. Når skolen og foreldrene s…

Endre avtale om bosted og samvær

…finn du nokre råd om korleis du kan snakke med foreldra dine om dette: Den vanskelige samtalen Avtalar kan endrast Nokre gonger er det behov for å gjere endringar på ein avtale. Det som til dømes var bra for deg då du var 10 år, fungerer kanskje ikkje like godt når du er 12 år. Avtalar om bustad og samvær kan forandrast, men då må foreldra dine være einige i det. Kva hvis foreldra dine ikkje vil ha forandringar? Nokre gonger klarar ikkje foreldren…

Dataspel

…. Synest du det er vanskeleg å snakke med foreldra dine? Les tipsa til den vanskelige samtalen. Vaksne veit ofte for lite om speling Nokre foreldre overdriv nok kor mykje barna speler. Det er ganske vanleg i dag å spele saman, og å møte kvarandre i spelet. Det er mange vaksne ikkje vant med, og dei opplever det nok veldig annleis enn mange barn og unge. Dersom det er eit problem hos dykk kan det vere lurt å invitere dei vaksne til å bli med. Viser…

Taushetsplikt for helsepersonell

…on. Det gjelder uansett hvor gammel du er. Det kan være hvis barna tar opp vanskelige temaer som abort, prevensjon eller overgrep i hjemmet. Da er det ikke sikkert at foreldre skal bli informert og helsepersonell kan da la være å gi informasjon hvis de tenker det er best for deg. Det skal likevel mye til for å ikke gi informasjon. Selv om foreldrene dine har rett til informasjon når du er under 16 år, trenger de ikke å få informasjon hver gang du…

Kva bestemmer du heime?

…om kan vere vanskelege. Du kan lese meir om det her. Lenke til side om den vanskelige samtalen Fram til du er 18 år er det foreldra dine som bestemmer over deg. Det er fordi dei har ansvar for deg. Før foreldra dine bestemmer seg, skal dei alltid tenke på kva som vil vere det beste for deg. Når du har fylt 12 år, skal meningane dine telje mykje. I Rettigheitsplakaten står det om rettigheitene dine etter alder. Barn sin rett til å bli høyrt: Barnek…

5 tips til foreldre

…kva som foregår på bloggen Oppmuntre barna og hjelp dei dersom det oppstår vanskelige situasjonar. 3. Informer barnet om nettvett og kva slags informasjon som er greit å legge ut. Hugs at alderen til barnet bør bety noko for kor mykje oversikt du krever. Vis ungdommar tillit på at dei kan handtere internett og sosiale media. 4. Alle kan blogge Viss barn ønskjer å blogge før dei er 13 år gamle, bør foreldra være meir direkte involvert. 5. Ikkje vær…

Rett til familiegjenforening

…bo her sammen med deg. Trenger du hjelp? Reglene om familiegjenforening er vanskelige. Hvis du har spørsmål om familiegjenforening, kan du ringe opplysningstjenesten i Utlendingsdirektoratet (UDI) på telefon 23 35 16 00. Hvordan får man familiegjenforening? Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som bestemmer hvem som kan få familiegjenforening i Norge. De som vil ha familiegjenforening, må vanligvis søke til en norsk ambassade i utlandet. Hvis man f…

Rett til privatliv

…akke om. Her finn du tips til korleis du kan snakke med foreldra dine: Den vanskelige samtalen.   Kva har foreldre lov til? Foreldre eller verjer har eit ansvar for å passe på deg. Ansvaret foreldra dine har for deg, blir kalla foreldreansvar. Det betyr at viss dei har grunn til å tru at du kan komme i situasjonar som er skadelege eller farlege for deg, er det deira ansvar å gjere det dei kan for at det ikkje skal skje.   Les om barn sin rett til…

En god skole er mer enn god undervisning

…iljøet som ikke er bra, blant annet ved observasjon, tilsyn med elevene og samtaler. Skolen og den enkelte ansatte har en skjerpet plikt til å følge med på elever som er særskilt sårbare. Vår gjennomgang tydet på at mange av disse elevene ikke ble fanget opp og ikke fikk god nok hjelp. Hva vil det si at en elev er særskilt sårbar? Hvordan skal vi fange det opp? Skolen må diskutere og kunne svare på dette. Mange spør oss om hvem de kan kontakte om…

Masteroppgave i juss?

…eksempel retten til å tilbakeholde informasjon om hva barnet har fortalt i samtaler med barnevern, Bup, skole etc. Minoriteter Norge har fem nasjonale minoriteter som har ulike særrettigheter i internasjonale instrumenter. Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter har gjort en sammenstilling av de internasjonale forpliktelsene Norge er bundet av. Det er interessant å se nærmere på sammenhengen mellom de internasjonale menneskerettslige forplikt…

2. Barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep må avhøres innen en uke

…lagene til ny forskrift. Man skal selvfølgelig ta på alvor at saken reiser vanskelige juridiske spørsmål. Barneombudet vil imidlertid understreke at de fleste høringsinstansene i det vesentlige støtter forslagene, blant annet tunge aktører som Riksadvokaten og Domstolsadministrasjonen. Barneombudet vil derfor utfordre Justisministeren til å få fortgang i arbeidet med ny forskrift og følge med på om de igangsatte tiltakene fører til en nedgang i ve…

Våre mål og visjoner for 2012-2018

…Barneombudet har mange mål og visjoner for hva vi vil jobbe med og få til de neste årene. Her kan du lese mer om disse målene og visjonene. Hovedmålene i perioden 2012-2018 er disse. Barn skal kjenne sine rettigheter og benytte seg av dem. Barn i vanskelige situasjoner skal få best mulig hjelp. Barnekonvensjonen skal brukes av alle som jobber med områder som berører barn….

2. Barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep må avhøres innen en uke

…lagene til ny forskrift. Man skal selvfølgelig ta på alvor at saken reiser vanskelige juridiske spørsmål. Barneombudet vil imidlertid understreke at de fleste høringsinstansene i det vesentlige støtter forslagene, blant annet tunge aktører som Riksadvokaten og Domstolsadministrasjonen. Barneombudet vil derfor utfordre Justisministeren til å få fortgang i arbeidet med ny forskrift og følge med på om de igangsatte tiltakene fører til en nedgang i ve…

Hvis du ikke har det så bra i jula…

…lefoner har døgnåpent i juledagene. De gir råd og hjelper barn og voksne i vanskelige situasjoner. Vi har laget en oversikt over noen av stedene du kan ringe til. Opplever du at livet er vanskelig eller du ser noen som sliter, så ta heller en telefon for my enn en for lite. Er du barn og trenger hjelp i julen, kan du ringe til noen av disse stedene: Alarmtelefonen for barn og unge 116 111. Hit kan du ringe hvis du opplever lite omsorg eller er uts…

Disse kan hjelpe deg dersom du har det vanskelig i påsken

…petelefoner har døgnåpent i påsken. De gir råd og hjelper barn og voksne i vanskelige situasjoner. Vi har laget en oversikt over noen av stedene du kan ringe til. Opplever du at livet er vanskelig eller du ser noen som sliter, så ta heller en telefon for mye enn en for lite. «Spør Barneombudet» og telefonen hos oss vil være stengt i påska. Er du barn og trenger hjelp i påsken, kan du kontakte noen av disse stedene: Alarmtelefonen for barn og unge…

Disse kan hjelpe deg dersom du har det vanskelig i jula

…lefoner har døgnåpent i juledagene. De gir råd og hjelper barn og voksne i vanskelige situasjoner. Vi har laget en oversikt over noen av stedene du kan ringe til. Opplever du at livet er vanskelig eller du ser noen som sliter, så ta heller en telefon for mye enn en for lite. «Spør Barneombudet» og telefonen hos oss vil være stengt fra 20. desember til 2. januar. Er du barn og trenger hjelp i julen, kan du kontakte noen av disse stedene: Alarmtelef…

Disse kan hjelpe deg hvis du har det vanskelig i jula

…lefoner har døgnåpent i juledagene. De gir råd og hjelper barn og voksne i vanskelige situasjoner. Vi har laget en oversikt over noen av stedene du kan kontakte. Opplever du at livet er vanskelig eller du ser noen som sliter, så ta heller en telefon for mye enn en for lite. «Spør Barneombudet» og telefonen hos oss vil være stengt fra 19. desember til 2. januar. Er du barn og trenger hjelp i julen, kan du kontakte noen av disse stedene: Alarmtelefo…

Disse kan hjelpe deg hvis du har det vanskelig i julen

…inge eller chatte med i juledagene. De gir råd og hjelper barn og voksne i vanskelige situasjoner. Opplever du at livet er vanskelig eller du ser noen som sliter, så ta heller en telefon for mye enn en for lite. «Spør Barneombudet» og telefonen hos oss vil være stengt fra 20. desember til 2. januar. Er du barn og trenger hjelp i julen, kan du kontakte noen av disse: Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 kan du ringe hele døgnet hvis du opplever…