Den vanskelige samtalen med en voksen

Barneombudet får mange brev og e-poster fra barn og unge som ber om råd og hjelp til å snakke med foreldre, lærere eller andre voksne om viktige spørsmål. Her er noen tips til hvordan du kan gjøre det. Tipsene er laget av voksne og vi trenger å høre fra deg om det er noen bedre måter å gjøre dette på. Dersom du vil gi oss en tilbakemelding kan du gjøre det på post@barneombudet.no eller ringe oss på 22 99 39 50 Tips 1: Forbered deg Tenk igjennom…

Slik hjelper du ein venn

Når ein venn har det vanskeleg, kan du vere ein viktig person. Viss du har lyst til å hjelpe til, kan det vere lurt å tenke litt på forhånd. Her er nokre tips til kva du kan tenke gjennom: Finn ein god stad å vere. Dette er ein stad som vennen din er trygg på. De kan for eksempel vere på rommet ditt eller hans/hennar, eller gå ein tur sammen. Korleis starte samtalen? Her er eit eksempel på korleis du kan starte: «Eg har sett at du ikkje har…

Dataspel

Dataspel i skulen Det er stadig fleire skular og lærarar som har forstått at dataspel kan brukast til å lære. På dataspilliskolen.no kan læraren din finne tips om korleis han eller ho kan bruke meir dataspel i undervisinga. Aldersgrenser på dataspel Sjølv om dataspel kan vere bra, betyr ikkje det at alle spel er laga for å vere lærerike. Dei fleste spel er laga for spenninga si skuld. Nokre spel kan også vere skremmande. Derfor lagar…

Rett til privatliv

Du har rett til å ha eit privatliv Retten til eit privatliv betyr blant anna at ingen har lov til å spre falsk informasjon om deg som er sårande eller støytande dei som har ansvaret for deg må respektere at dei ikkje alltid får vite alt du gjer du skal få ha hemmelegheiter med vennene dine Privatliv i familien Retten til privatliv gjeld også i huset der du bur, uansett om du bur sammen med ein eller begge foreldra dine, i fosterheim eller på…

Kva bestemmer du heime?

Bli høyrt! Foreldra dine har plikt til å høyre på deg før dei tar avgjerder for deg. Det betyr at dei skal snakke med deg og høyre kva du synst. Jo eldre du blir, jo meir kan du vere med på å bestemme. Foreldra dine har plikt til å ta avgjerder for deg. Noko er det naturleg at du får bestemme sjølv. Det kan for eksempel vere kva slags klede eller hårsveis du skal ha, eller kva du skal ha på brødskiva. Andre ting er det meir naturleg at…

Endre avtale om bosted og samvær

Det er foreldra dine sitt ansvar å passe på at dei har ein avtale som er god for deg. Sei ifrå! Dine behov og ønskjer kan vere anleis enn det foreldra dine trur. Derfor er det viktig at du seier ifrå om korleis du har det, kva du tenkjer og kva du ønskjer deg. Mange synest det er vanskeleg å snakke med foreldra sine om dette fordi dei er redde for å såre dei. Her finn du nokre råd om korleis du kan snakke med foreldra dine om dette: Den…

Når en forelder får ny kjæreste

Det er mange som synes det kan være vondt og vanskelig når foreldrene deres får nye kjærester. Du kan for eksempel føle at du får for lite oppmerksomhet eller tid sammen med forelderen din. Det er helt vanlig å trenge litt tid på å venne seg til den nye kjæresten. Lage avtaler Det kan være lurt å ta det opp med den foreldren som har fått seg kjæreste. Kanskje kan dere kan bli enige om hvilke aktiviteter dere kan gjøre sammen for å bli ordentlig…

Du har rett til ein kvardag utan stress

Du har rett til kvile og fritid. Kvardagen din ikkje skal være fylt av aktivitetar heile tida. Du har plikt til å gå på skulen, men fritida di skal ikkje bli eten opp av lekser og reisetid. Du har rett til ei fritid utan for mange aktivitetar som gjør deg stressa og sliten, slik at du ikkje får tid til kvile. Sei ifrå! Viss du synest skulearbeidet går for mykje ut over fritida di, kan du snakke med læraren din. Du kan også ta det opp med…

Fakkeltog mot mobbing

På søndag arrangerte Villemo Hatland (14) fakkeltog mot mobbing i Oslo. Anne var med i toget. Hun holdt også en appell. En appell er en slags tale. Det var flere tusen som deltok i toget. Det var også fakkeltog mot mobbing andre steder i landet. Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen og Statsminister Erna Solberg var også med. På bildet ser du Anne, Villemo, Torbjørn og Margit. Her kan du lese mer om retten til å ikke bli mobbet Her kan du…

Kva er mekling i konfliktrådet?

Viss du har brote lova, kan politiet sende saka vidare til konfliktrådet. Viss saka di hamnar i konfliktrådet, blir du kalla inn til eit meklingsmøte. Meklingsmøtet blir leia av ein vaksen som blir kalla meklar. Han eller ho skal ikkje ha ei meining om det som har skjedd, men hjelpe dei som er i ein konflikt til å snakke sammen. Meklaren har teieplikt. I konfliktrådet møter du den som har blitt utsett for det du har gjort: Har du for eksempel…

Kan foreldra dine tvinge deg til å jobbe?

Foreldra dine kan ikkje tvinge deg til å jobbe, men dei kan anbefale deg å jobbe litt ved sidan av skolen. For mange kan det være nyttig erfaring å tene eigne pengar, og å lære seg verdien av å jobbe.   Sei ifrå! Foreldra dine skal ikkje legge så mykje press på deg at du føler deg tvungen til å jobbe. Opplever du den situasjonen, er det viktig at du seier ifrå om at dette ikkje er greit. Her får du tips til korleis du kan snakke med…

Rett til familiegjenforening

Hvis du er innvandrer i Norge, kan du ha rett til familiegjenforening. Familiegjenforening betyr at nær familie som du har i hjemlandet kan få komme til Norge for å bo her sammen med deg. Trenger du hjelp? Reglene om familiegjenforening er vanskelige. Hvis du har spørsmål om familiegjenforening, kan du ringe opplysningstjenesten i Utlendingsdirektoratet (UDI) på telefon 23 35 16 00. Hvordan får man familiegjenforening? Det er…

5 tips til foreldre

Fem tips til deg som har barn som bloggar: 1. Vær engasjert og snakk med barnet ditt om blogging. Spør om barnet ditt kan vise deg bloggen og fortelje kva han/ho skriv om. Ha ein åpen dialog slik at de saman kan bli einige om kva som er greit å publisere og ikkje. 2. Vis interesse for kva som foregår på bloggen Oppmuntre barna og hjelp dei dersom det oppstår vanskelige situasjonar. 3. Informer barnet om nettvett og kva slags informasjon som er…

Taushetsplikt for helsepersonell

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de ikke skal fortelle videre til noen andre det du har fortalt til dem. Foreldre har noen ganger rett på informasjon Frem til du er 16 år har foreldrene dine krav på informasjon. Men: Noen ganger kan det være gode grunner til at foreldre ikke skal ha informasjon. Det gjelder uansett hvor gammel du er. Det kan være hvis barna tar opp vanskelige temaer som abort, prevensjon eller overgrep i hjemmet….

Våre mål og visjoner for 2012-2018

…Barneombudet har mange mål og visjoner for hva vi vil jobbe med og få til de neste årene. Her kan du lese mer om disse målene og visjonene. Hovedmålene i perioden 2012-2018 er disse. Barn skal kjenne sine rettigheter og benytte seg av dem. Barn i vanskelige situasjoner skal få best mulig hjelp. Barnekonvensjonen skal brukes av alle som jobber med områder som berører barn….

2. Barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep må avhøres innen en uke

Uholdbar lang ventetid Barneombudet har i lang tid vært svært bekymret for at barn som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep må vente uholdbart lenge før de får fortelle hva de har opplevd til politiet. I 2013 tok det i gjennomsnitt 52 dager fra anmeldelse om vold eller overgrep mot barn til barnet ble avhørt på et barnehus. Politidirektoratets tall fra første kvartal i 2014 viser noe bedring for noen politidistrikt, mens ventetiden…

2. Barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep må avhøres innen en uke

Uholdbar lang ventetid Barneombudet har i lang tid vært svært bekymret for at barn som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep må vente uholdbart lenge før de får fortelle hva de har opplevd til politiet. I 2013 tok det i gjennomsnitt 52 dager fra anmeldelse om vold eller overgrep mot barn til barnet ble avhørt på et barnehus. Politidirektoratets tall fra første kvartal i 2014 viser noe bedring for noen politidistrikt, mens ventetiden…

Hvis du ikke har det så bra i jula…

Så er det noen der ute som kan hjelpe deg. Her er en oversikt over hvor du kan få hjelp i juleferien. Flere av landets hjelpetelefoner har døgnåpent i juledagene. De gir råd og hjelper barn og voksne i vanskelige situasjoner. Vi har laget en oversikt over noen av stedene du kan ringe til. Opplever du at livet er vanskelig eller du ser noen som sliter, så ta heller en telefon for my enn en for lite. Er du barn og trenger hjelp i julen, kan du…

Disse kan hjelpe deg dersom du har det vanskelig i påsken

Flere av landets hjelpetelefoner har døgnåpent i påsken. De gir råd og hjelper barn og voksne i vanskelige situasjoner. Vi har laget en oversikt over noen av stedene du kan ringe til. Opplever du at livet er vanskelig eller du ser noen som sliter, så ta heller en telefon for mye enn en for lite. «Spør Barneombudet» og telefonen hos oss vil være stengt i påska. Er du barn og trenger hjelp i påsken, kan du kontakte noen av disse stedene:…

Disse kan hjelpe deg dersom du har det vanskelig i jula

Flere av landets hjelpetelefoner har døgnåpent i juledagene. De gir råd og hjelper barn og voksne i vanskelige situasjoner. Vi har laget en oversikt over noen av stedene du kan ringe til. Opplever du at livet er vanskelig eller du ser noen som sliter, så ta heller en telefon for mye enn en for lite. «Spør Barneombudet» og telefonen hos oss vil være stengt fra 20. desember til 2. januar. Er du barn og trenger hjelp i julen, kan du kontakte noen…

Disse kan hjelpe deg hvis du har det vanskelig i jula

Flere av landets hjelpetelefoner har døgnåpent i juledagene. De gir råd og hjelper barn og voksne i vanskelige situasjoner. Vi har laget en oversikt over noen av stedene du kan kontakte. Opplever du at livet er vanskelig eller du ser noen som sliter, så ta heller en telefon for mye enn en for lite. «Spør Barneombudet» og telefonen hos oss vil være stengt fra 19. desember til 2. januar. Er du barn og trenger hjelp i julen, kan du kontakte noen…