Den vanskelige samtalen med en voksen

…at rektor stopper krenkelsene. Hvis det er noe som er vanskelig for flere elever i klassen bør dere skrive noe ned før dere snakker med læreren. Det er alltid lurt å planlegge samtalen med den voksne på et tidspunkt da han eller hun har god tid. Spør om når det passer. Følg ellers rådene under tips 1-5….

Slik hjelper du ein venn

…d viss du kan. Viss vennen din må snakke med ein vaksen, er det alltid godt å ha deg med. Gi gjerne vennen din tilbod om å være med. Viss de skal snakke med ein vaksen, kan de få hjelp til å planlegge samtalen. Les tips om Den vanskelige samtalen med en voksenDen vanskelige samtalen med en voksen Det finnes også fleire gode teneste for barn og ungdom som kan hjelpa. Sjå oversikten over kontakttjenesteneSe oversikten over kontakttjenestene…

Mobbing på nett

…lvorleg. Dei som mobbar på nett, kan plage utan å måtte sjå reaksjonen til den personen dei skadar, og ofte bryr dei seg mindre om kor vondt det gjer. Dei som mobbar kan plage til alle døgnets tider, og nå den som dei plagar kor som helst. Mobbingen kan vere vanskeleg å oppdage for andre. Det kan og vere vanskeleg å bli kvitt ting som blir lagt ut på nettet, og faren for at ting sprer seg, er stor. Ti tips Slettmeg.no har laga ti tips om korleis d…

Dataspel

…g.no. Synest du det er vanskeleg å snakke med foreldra dine? Les tipsa til den vanskelige samtalen. Vaksne veit ofte for lite om speling Nokre foreldre overdriv nok kor mykje barna speler. Det er ganske vanleg i dag å spele saman, og å møte kvarandre i spelet. Det er mange vaksne ikkje vant med, og dei opplever det nok veldig annleis enn mange barn og unge. Dersom det er eit problem hos dykk kan det vere lurt å invitere dei vaksne til å bli med. V…

Rett til privatliv

…akke om. Her finn du tips til korleis du kan snakke med foreldra dine: Den vanskelige samtalen.   Kva har foreldre lov til? Foreldre eller verjer har eit ansvar for å passe på deg. Ansvaret foreldra dine har for deg, blir kalla foreldreansvar. Det betyr at viss dei har grunn til å tru at du kan komme i situasjonar som er skadelege eller farlege for deg, er det deira ansvar å gjere det dei kan for at det ikkje skal skje.   Les om barn sin rett til…

Kva bestemmer du heime?

…ng som kan vere vanskelege. Du kan lese meir om det her. Lenke til side om den vanskelige samtalen Fram til du er 18 år er det foreldra dine som bestemmer over deg. Det er fordi dei har ansvar for deg. Før foreldra dine bestemmer seg, skal dei alltid tenke på kva som vil vere det beste for deg. Når du har fylt 12 år, skal meningane dine telje mykje. I Rettigheitsplakaten står det om rettigheitene dine etter alder. Barn sin rett til å bli høyrt: Ba…

Endre avtale om bosted og samvær

…finn du nokre råd om korleis du kan snakke med foreldra dine om dette: Den vanskelige samtalen Avtalar kan endrast Nokre gonger er det behov for å gjere endringar på ein avtale. Det som til dømes var bra for deg då du var 10 år, fungerer kanskje ikkje like godt når du er 12 år. Avtalar om bustad og samvær kan forandrast, men då må foreldra dine være einige i det. Kva hvis foreldra dine ikkje vil ha forandringar? Nokre gonger klarar ikkje foreldren…

Fakkeltog mot mobbing

…nsekvenser for de som plager. Skolen må ta kontakt med foreldrene til både den som blir mobbet og den som mobber. Når skolen og foreldrene ser alvoret i situasjonen, blir det ofte bedre. «Vi som er voksne må ta tak i mobbing blant barn og unge. En ødelagt barndom kan sette dype spor. En god barndom varer hele livet» sa Erna Solberg i sin første nyttårstale som statsminister i januar i år. Dette er jeg helt enig med statsministeren i, men jeg vil g…

Kva er mekling i konfliktrådet?

…l å fortelje om kva som har skjedd. Det kan vere vanskeleg å høyre korleis den andre opplevde det som skjedde, og kva det har betydd for han etterpå. Avtale: Ofte endar samtalen i ein avtale. Det er opp til dykk å sammen bestemme kva som skal stå i avtalen. Det kan for eksempel vere at du skal hjelpe naboen med å reparere gjerdet. Det kan også vere at de avtalar at dette ikkje skal skje igjen, og at de skal helse hyggeleg på kvarandre når de møtes…

Rett til familiegjenforening

…bo her sammen med deg. Trenger du hjelp? Reglene om familiegjenforening er vanskelige. Hvis du har spørsmål om familiegjenforening, kan du ringe opplysningstjenesten i Utlendingsdirektoratet (UDI) på telefon 23 35 16 00. Hvordan får man familiegjenforening? Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som bestemmer hvem som kan få familiegjenforening i Norge. De som vil ha familiegjenforening, må vanligvis søke til en norsk ambassade i utlandet. Hvis man f…

5 tips til foreldre

…kva som foregår på bloggen Oppmuntre barna og hjelp dei dersom det oppstår vanskelige situasjonar. 3. Informer barnet om nettvett og kva slags informasjon som er greit å legge ut. Hugs at alderen til barnet bør bety noko for kor mykje oversikt du krever. Vis ungdommar tillit på at dei kan handtere internett og sosiale media. 4. Alle kan blogge Viss barn ønskjer å blogge før dei er 13 år gamle, bør foreldra være meir direkte involvert. 5. Ikkje vær…

Taushetsplikt for helsepersonell

…on. Det gjelder uansett hvor gammel du er. Det kan være hvis barna tar opp vanskelige temaer som abort, prevensjon eller overgrep i hjemmet. Da er det ikke sikkert at foreldre skal bli informert og helsepersonell kan da la være å gi informasjon hvis de tenker det er best for deg. Det skal likevel mye til for å ikke gi informasjon. Selv om foreldrene dine har rett til informasjon når du er under 16 år, trenger de ikke å få informasjon hver gang du…

Våre mål og visjoner for 2012-2018

…Barneombudet har mange mål og visjoner for hva vi vil jobbe med og få til de neste årene. Her kan du lese mer om disse målene og visjonene. Hovedmålene i perioden 2012-2018 er disse. Barn skal kjenne sine rettigheter og benytte seg av dem. Barn i vanskelige situasjoner skal få best mulig hjelp. Barnekonvensjonen skal brukes av alle som jobber med områder som berører barn….

2. Barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep må avhøres innen en uke

…r med henleggelse. Hvor mange av disse barna risikerer gjentatte overgrep? Den lange ventetiden er et svik mot svært sårbare barn og et brudd på deres grunnleggende rett til beskyttelse i barnekonvensjonen artikkel 19. Konkrete tiltak for å få ned ventetiden Barneombudet er kjent med at både Riksadvokaten og Politidirektoratet for tiden jobber for å få ned tiden fra anmeldelse til dommeravhør. Det er veldig positivt. Sentrale myndigheter må sikre…

2. Barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep må avhøres innen en uke

…r med henleggelse. Hvor mange av disse barna risikerer gjentatte overgrep? Den lange ventetiden er et svik mot svært sårbare barn og et brudd på deres grunnleggende rett til beskyttelse i barnekonvensjonen artikkel 19. Konkrete tiltak for å få ned ventetiden Barneombudet er kjent med at både Riksadvokaten og Politidirektoratet for tiden jobber for å få ned tiden fra anmeldelse til dommeravhør. Det er veldig positivt. Sentrale myndigheter må sikre…

Hvis du ikke har det så bra i jula…

…noen å snakke med eller skrive med. Tjenesten er for både barn og voksne, den er gratis og alltid åpen. De har også en svartjeneste på nettsiden sidetmedord.no. Incesttelefonen 800 57 000. Her blir du møtt av trygge voksne som du kan snakke med om seksuelt misbruk. Gutter, jenter og pårørende kan ta kontakt om seksuell misbruk. Incesttelefonen er alltid åpen. Kors på halsen 800 333 21 (korspahalsen.no ) Her kan du som er ung prate med eller skriv…

Disse kan hjelpe deg dersom du har det vanskelig i påsken

…noen å snakke med eller skrive med. Tjenesten er for både barn og voksne, den er gratis og alltid åpen. De har også en svartjeneste på nettsiden sidetmedord.no. Incesttelefonen 800 57 000. Her blir du møtt av trygge voksne som du kan snakke med om seksuelt misbruk. Gutter, jenter og pårørende kan ta kontakt om seksuell misbruk. Incesttelefonen er alltid åpen. Kors på halsen 800 333 21 (korspahalsen.no ) Her kan du som er ung prate med eller skriv…

Disse kan hjelpe deg dersom du har det vanskelig i jula

…noen å snakke med eller skrive med. Tjenesten er for både barn og voksne, den er gratis og alltid åpen. De har også en svartjeneste på nettsiden sidetmedord.no. Incesttelefonen 800 57 000. Her blir du møtt av trygge voksne som du kan snakke med om seksuelt misbruk. Gutter, jenter og pårørende kan ta kontakt om seksuell misbruk. Incesttelefonen er alltid åpen. Kors på halsen 800 333 21 (korspahalsen.no ) Her kan du som er ung prate med eller skriv…

Disse kan hjelpe deg hvis du har det vanskelig i jula

…noen å snakke med eller skrive med. Tjenesten er for både barn og voksne, den er gratis og alltid åpen. De har også en svartjeneste på nettsiden sidetmedord.no . Incesttelefonen 800 57 000. Her blir du møtt av trygge voksne som du kan snakke med om seksuelt misbruk. Gutter, jenter og pårørende kan ta kontakt om seksuell misbruk. Incesttelefonen er alltid åpen. Kors på halsen 800 333 21 (korspahalsen.no ) Her kan du som er ung prate med eller skri…

Disse kan hjelpe deg hvis du har det vanskelig i julen

…noen å snakke med eller skrive med. Tjenesten er for både barn og voksne, den er gratis og alltid åpen. De har også en svartjeneste på nettsiden . Kirkens SOS–telefon 24 40 00 40 er en krisetelefon hvor de som jobber der lytter, gir trøst og støtte til dem som trenger det. Kirkens SOS er spesielt opptatt av å hjelpe personer som opplever alvorlige kriser i livet sitt og som kanskje sliter med selvmordstanker. Chatten er åpen fra 18:30 til 22:30 (…