Barneombudets engasjement under covid-19-pandemien

Barneombudet opplevde en stor pågang av spørsmål da Norge ble rammet av covid-19-pandemien.

De fleste spørsmålene kommer fra voksne, men det kom også en god del spørsmål fra barn. Sistnevnte har blitt prioritert.

Vi har også en egen side der vi har skrevet noe om hvor barn kan søke hjelp under koronakrisen. Den finner du her.

Overvåker situasjonen

Barneombudet har i begrenset grad anledning til å veilede enkeltpersoner i denne situasjonen.

Vår rolle er i hovedsak å overvåke nøye at myndighetene sørger for at barns rettigheter blir fulgt.

I tillegg jobber vi med få oversikt over hvordan de ulike etatene jobber for å sikre at barn får den hjelpen og de tilbudene de har behov for.

Vi gir også innspill om utfordringer vi ser for barn og unge. Dette følger vi opp med de rette instansene.

Her er en full oversikt over våre innspill og brev til myndighetene:

Om barn med tilrettelagt opplæring under koronakrisen (Til Udir og Statped 20.03.20) (barneombudet.no)

Les blant annet vårt høringssvar om forskrifter med utgangspunkt i koronaloven (Til KD 26.03.20) (barneombudet.no).

Innspill til ekspertgruppen som skal vurdere tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen (Til Udir 31.03.20) (barneombudet.no)

Ber om prioritet for barnesaker i domstolene (Til JD 01.04.20) (barneombudet.no)

Høringssvar om Forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe utbrudd av Covid-19 (Til BFD 01.04.20) (barneombudet.no)

Nye midlertidige tilpasninger i reglene i barnehageloven og opplæringsloven (Til KD 14.04.20) (barneombudet.no)

Brev om helsetjenester til barn og unge under koronakrisen (Til HOD 16.04.20) (barneombudet.no)

Innspill til koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid-19-pandemien (Til Bufdir 16.04.20) (barneombudet.no)

Innspill til koronakommisjonen om vurdering av situasjonen for barn og unge (Til SMK 29.04.20) (barneombudet.no)

Høyring om forlenga frist for tilrettelagde avhøyr (Til JD 30.04.20) (barneombudet.no)

Ber om innsyn i rapport fra koordineringsgruppe om tilbudet til sårbare barn og unge (Til BFD 05.05.20) (barneombudet.no)

Bekymring for store forskjeller i utdanningstilbudet for barn og unge under koronasituasjonen (Til KD 18.05.20) (barneombudet.no)

Bekymring for kapasiteten i helsetjenestene til barn og unge i koronasituasjonen (Til HOD 05.06.20) (barneombudet.no)

Forespørsel om møte med koronakommisjonen (Til Koronakommisjonen 12.06.20) (barneombudet.no)

Barneombudets innspill til koordineringsgruppen basert på 4. rapport (Til Bufdir 12.05.20) (barneombudet.no)

Flere utspill om korona

I tillegg til direktekontakt med myndighetene er vi også aktive i media og i sosiale medier for å presse på slik at barn og unge får den informasjonen og den hjelpen de har behov for.

Her kan du lese, og se, noen av de utspillene vi har hatt i forbindelse med koronasituasjonen:

Barn får ikke et fullverdig skoletilbud (Dagbladet)

For strenge smitteverntiltak går utover barna ( NRK Politisk kvarter)

Ønsker tilgang til rapport fra koordineringsgruppen ( Dagbladet)

– Savner klare føringer i forskriften for barn og unge under koronakrisen (Dagsnytt atten)

– Mange barn som lever i omsorgssvikt sier ikke fra (NRK Dagsrevyen)

– Kommunene må sørge for at barnevern og skole samarbeider (NRK Debatten)

– Lærere må holde kontakt med elevene sine (Barneombudet på Facebook)

Barneombudet bekymret for barn som trenger spesialundervisning (nettavisen.no)

Korona-tiltak får store følger for funksjonshemmede barn (handikapnytt.no)

– Et fristed er borte (God Morgen Norge, TV 2)

Dette er barneombudets krav til regjeringen med koronastengte skoler (vg.no)

– Denne løsningen har en pris (dagbladet.no)

Barneombudet til coronabekymrede foreldre: – La dere styre av fakta, ikke frykt (vg.no)

Venter snarlig avklaring fra regjeringen om skoleåpning (dagsavisen.no)

Regjeringen hemmeligholder dokumenter: Barneombudet ber om innsyn (dagbladet.no)

– Barna får ikke et fullverdig skoletilbud (dagbladet.no)

Her kan du finne informasjon

På grunn av den store mengden henvendelser vi får er det vanskelig for oss å gi tilbakemelding på hvordan vi følger opp hver enkelt problemstilling.

Når det gjelder bistand i enkeltsaker må man i hovedsak ta kontakt med sin skole, kommune, fylkesmann eller annen relevant myndighet.

Svært mange offentlige etater har også lagt ut en del koronainformasjon på sine nettsider.

Bufdir, som har ansvar for barnevern, familievern, krisesenter og senter for incest og seksuelle overgrep, har lagt ut informasjon her.

Utdanningsdirektoratet, med ansvar for skole og barnehage, har informasjon her.

På helsenorge.no får du informasjon om barn, unge og korona.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *