Dette gjør Barneombudet under koronakrisen

Norge er i en vanskelig situasjon nå, og dette gjelder ikke minst barn. Vi i Barneombudet opplever stor pågang av spørsmål i disse dager.

De fleste spørsmålene kommer fra voksne, men vi får også spørsmål fra barn. Sistnevnte blir prioritert.

Vi har også en egen side der vi har skrevet noe om hvor barn kan søke hjelp under koronakrisen, den finner du her.

Overvåker situasjonen

Barneombudet har i begrenset grad anledning til å veilede enkeltpersoner i denne situasjonen.

Vår rolle er i hovedsak å overvåke nøye at myndighetene sørger for at barns rettigheter blir fulgt.

I tillegg jobber vi med få oversikt over hvordan de ulike etatene jobber for å sikre at barn får den hjelpen og de tilbudene de har behov for.

Vi gir også innspill om utfordringer vi ser for barn og unge. Dette følger vi opp med de rette instansene.

Les blant annet vårt høringssvar om forskrifter med utgangspunkt i koronaloven (barneombudet.no).

Ber om prioritet for barnesaker i domstolene (barneombudet.no)

Høringssvar om Forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe utbrudd av Covid-19 (barneombudet.no)

Innspill til ekspertgruppen som skal vurdere tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen (barneombudet.no)

Om barn med tilrettelagt opplæring under koronakrisen (barneombudet.no)

Flere utspill om korona

I tillegg til direktekontakt med myndighetene er vi også aktive i media og i sosiale medier for å presse på slik at barn og unge får den informasjonen og den hjelpen de har behov for.

Her kan du lese, og se, noen av de utspillene vi har hatt i forbindelse med koronasituasjonen:

– Savner klare føringer i forskriften for barn og unge under koronakrisen (Dagsnytt atten)

– Mange barn som lever i omsorgssvikt sier ikke fra (NRK Dagsrevyen)

– Kommunene må sørge for at barnevern og skole samarbeider (NRK Debatten)

– Lærere må holde kontakt med elevene sine (Barneombudet på Facebook)

Barneombudet bekymret for barn som trenger spesialundervisning (nettavisen.no)

Korona-tiltak får store følger for funksjonshemmede barn (handikapnytt.no)

– Et fristed er borte (God Morgen Norge, TV 2)

Dette er barneombudets krav til regjeringen med koronastengte skoler (vg.no)

Her kan du finne informasjon

På grunn av den store mengden henvendelser vi får er det vanskelig for oss å gi tilbakemelding på hvordan vi følger opp hver enkelt problemstilling.

Når det gjelder bistand i enkeltsaker må man i hovedsak ta kontakt med sin skole, kommune, fylkesmann eller annen relevant myndighet.

Svært mange offentlige etater har også lagt ut en del koronainformasjon på sine nettsider.

Bufdir, som har ansvar for barnevern, familievern, krisesenter og senter for incest og seksuelle overgrep, har lagt ut informasjon her.

Utdanningsdirektoratet, med ansvar for skole og barnehage, har informasjon her.

På helsenorge.no får du informasjon om barn, unge og korona.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *