Barn under offentlig omsorg må få være med på å bestemme i sitt eget liv.

Barneombudet og juridisk fakultet ved UiO har igjen arrangert årets Lucy Smiths banerettighetsdag. Temaet i år var barn under offentlig omsorg.

Deltageren på årets barnerettighetsdag var representanter fra myndighetene, forskermiljøer, statelige etater, barnevern, fosterforeldre, interesseorganisasjoner og ikke minst unge eksperter med erfaring fra barnevernet.

Fosterhjem og institusjoner

I løpet av dagen ble det stilt spørsmål og gitt en rekke svar på hvordan fosterhjem og institusjoner bør organiserer seg for å gi barn det de trenger for å dekke barnas ulike behov.

Barnets beste

Det ble lagt stor vekt på hvordan barnevernstjenesten og de som jobber rundt barna må se hele barnet på best mulig måte og gi hver enkelt individ et godt tilpasset tilbud.

Kontrollmekanismer og Juridiske rammeverk

Tematikken som handler om kontrollmekanismer og viktigheten av at det må være på plass, var også et sentralt tema. Det hele ble rammet inn med innlegg om de juridiske rammeverkene som i dag ligger til grunn når barn er under offentlig omsorg.

Se hele arrangementet streamet her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *