Regjeringens utvalg foreslår et familievern som er mer tilgjengelig for barn

Familievernutvalget vil at barn skal få en lovfestet rett til å bli hørt i meklingen med familievernet når foreldrene går gjennom et samlivsbrudd. Barneombudet har arbeidet lenge med dette og er svært glade for forslaget.

– Det må ikke være en plikt for barn til å uttale seg i prosessen, men det er viktig at de har rett til å gjøre det om de ønsker det selv. Vi håper at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad lytter til utvalget i arbeidet med ny familievernlov, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet mottar årlig mange spørsmål fra barn og unge om bosted og samvær etter samlivsbrudd mellom foreldrene. Mange av spørsmålene kommer fra ungdom som ønsker at avtalen om bosted eller samvær var annerledes. Dette kan skyldes at de opplever at avtalen ikke fungerer i praksis, eller at ungdommens behov har endret seg etter en tid.

Barnet kan få andre behov over tid

– Bosted og samvær har svært stor betydning for barnas liv. Selv om barnet ble lyttet til ved samlivsbruddet, så ender kanskje barnets behov og ønsker seg når de blir ungdommer. Det kan være vanskelig for ungdommen å ta dette opp med foreldrene. Det er derfor positivt at utvalget nå foreslår å lovfeste at barn kan henvende seg direkte til familievernkontoret, sier Bejer Engh.

Utvalget foreslår også at foreldre som ønsker å reise sak for retten må møte til mekling i flere timer enn i dag. Dette kan være et viktig virkemiddel for å redusere antall rettsprosesser etter samlivsbrudd.

NOU 2019:20 En styrket familietjeneste – en gjennomgang av familieverntjenesten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *