Barns rettigheter brytes daglig

Barns rettigheter til god spesialundervisning brytes daglig i Norge. Tilbudet elevene får er tilfeldig, og det virker ikke å være viktig å finne ut hva barna faktisk lærer.

Les rapporten «Uten mål og mening?» her.

Det viser Barneombudets rapport om spesialundervisning «Uten mål og mening?». Rapporten lanseres på Høgskolen i Oslo og Akershus 6. mars 2017 og overleveres til kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen.

Se vår samleside med videoer, samt rapporten, her.

Se arrangementet her:

I dag får omtrent 50.000 barn spesialundervisning i norsk skole. Barneombudet har lenge vært bekymret for om undervisningen er god nok.

I arbeidet med rapporten har vi intervjuet elever og foreldre, vi har hatt innsyn i klagesaker og snakke med organisasjoner. I tillegg har vi gått igjennom relevant forskning for å se på hvordan undervisningen foregår. Til sammen har vi sett på nærmere 100 saker.

Les rapporten «Uten mål og mening?» her.

Fakta om rapporten

  • Rapporten forteller om elevers opplevelser av å få undervisningen med ufaglærte lærere, å bli plassert i «oppbevaringsgrupper», og utestengt fra det sosiale miljøet.
  • Rapporten avdekker store hull i lovverket som skal sikre barna god undervisning.
  • Rapporten avdekker store svakheter med PP-tjenestens arbeid som skal sikre barn god spesialundervisning.
  • Rapporten viser en maktesløshet i foreldrenes kamp mot skoler og kommuner som ikke oppfyller barnas rettigheter.

Les rapporten «Uten mål og mening?» her.

Krever opprydding

Rapporten avdekker store hull hos tjenesten som skal utrede hva elevene har behov for og hvilke spesialundervisning de trenger. Vi etterlyser blant annet mer kompetanse om spesialundervisning, en opprydding i lovverket som skal sørge for at barna får oppfylt sine rettigheter, og større opprustning av PP-tjenesten. Vi ser også eksempler på at skoler ikke følger opp anbefalingene spesialtjenesten gir.

Barneombudet krever nå en storstilt opprydding i norsk spesialundervisning.

Les rapporten «Uten mål og mening?» her.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *