Vi følger Fylkesmannens rolle som klageinstans med argusøyne

En tydelig nulltoleranse mot mobbing, handlings- og dokumentasjonsplikt, dagbøter og viktigheten av barnas subjektive vurdering er blant høydepunktene i det nye lovforslaget mot mobbing.

Mye bra, altså! Men, vi hos Barneombudet skulle gjerne sett at man fikk på plass bedre klagemuligheter.

Les Barneombudets høringssvar til Djupedalutvalget

Det er fremdeles store svakheter i klagesystemet slik det er i dag, og vi er skeptiske til om Fylkesmannen klarer å ivareta rollen som en barnevennlig og god klageinstans. Vi kommer til å følge dette med argusøyne.

Les hva 22 barn som har vært utsatt for grov mobbing sier i rapporten «Jeg vil drømme gode drømmer»

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *