Stor interesse for barneombudsordningen i Sør-Amerika

Anne Lindboe er i uke 47 på besøk i Chile, Peru og Argentina. Målet med besøket er å spre kunnskap om barneombudsordningen i landene og å dele norske erfaringer med å stanse oppdragervold og med unge lovbrytere.

I desember 2015 vedtok Peru en lov som forbyr all vold mot barn. Likevel er vold mot barn, og særlig oppdragervold, svært utbredt. Anne Lindboe innledet om tiltak mot oppdragervold på en konferanse med 400 lokale barneombud i Lima.

– En lov som forbyr vold mot barn er et viktig første skritt. Det er viktig å følge opp med godt forebyggende arbeid og å lære barn og unge om rettighetene deres og hvordan de kan si fra hvis de blir utsatt for vold, sa Anne Lindboe til de 400 lokale barneombudene.

På konferansen deltok også Perus minister for kvinner og sårbare befolkningsgrupper, Ana Maria Romero. Romero viste stor interesse for barneombudsordningen og det norske arbeidet mot vold, og inviterte til videre samarbeid om temaet.

Barneombudet deltok også på møter med ombudskontoret i Peru, UNICEF og justisdepartementet.

Chile jobber med lov om barneombud

Den chilenske kongressen har til behandling et forslag om en lov om barneombud. Ordningen de vurderer likner på den norske, med et eget barneombud som bare har ansvar for å følge opp barns rettigheter.

Anne Lindboe holdt foredrag på Universidad Central i Santiago og hadde møte med komiteen som behandler barnesaker i det chilenske senatet.

Chile har en rekke utfordringer når det gjelder barns rettigheter, blant annet er det et stort antall barn som lever i institusjoner. De siste årene har det kommet fram at flere av institusjonene ikke drives forsvarlig, noe som blant annet har ført til at barn under offentlig omsorg har omkommet.

– Et uavhengig barneombud er viktig for å sikre at politikere får kunnskap om barn i sårbare situasjoner. Et barneombud kan for eksempel overvåke institusjoner der det bor barn og melde fra hvis forholdene på institusjonene er for dårlige, var budskapet fra det norske barneombudet.

Barneombud Anne Lindboe sammen med minister for kvinner og sårbare grupper, Ana Maria Romero

Barneombud Anne Lindboe sammen med minister for kvinner og sårbare grupper, Ana Maria Romero

Alternativ til fengsel

I Argentina skal Lindboe møte politikere i kongressen og representanter for flere ministerier. Tema for møtene er blant annet viktigheten av å ha et uavhengig barneombud og hvordan man kan finne alternativer til fengsel for unge lovbrytere. Barnekonvensjonen sier tydelig at fengsel skal være en siste utvei som kun skal brukes for kortest mulig tid for ungdom under 18 år.

Barneombudet har gjennom mange år jobbet for å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Norge.

Vi har også vært pådriver for at barn ikke skal plasseres på glattcelle i politiarresten og for at Norge skal innføre alternativer til fengsel for ungdom som begår lovbrudd.

Gjennom å vise til dette arbeidet ønsker Barneombudet å vise hvordan et barneombud kan bidra til politikkutvikling som er viktig både for ungdommene det gjelder og for samfunnet som helhet.

Det internasjonale arbeidet

Barneombudet mottar støtte fra Utenriksdepartementet for å samarbeide med land som ønsker å styrke uavhengig overvåkning av barns rettigheter.

I 2016 har vi aktiviteter i samarbeid med Vietnam, Tadsjikistan, Kasakhstan, Tunisia, Malawi, Peru, Chile og Argentina. I de fleste tilfellene samarbeider vi med norske ambassader og en eller flere lokale partnere, for eksempel UNICEF eller Redd Barna.

Barneombudet i Norge ble opprettet i 1981 og er verdens eldste. Siden den gang er det flere enn 70 land som har opprettet liknende institusjoner for å overvåke situasjonen for barns rettigheter.
Les mer om vårt internasjonale arbeid i bloggposten «Barneombudet samarbeider med UNICEF om å spre barneombudsordningen».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *