Savner 1 milliard til arbeidet mot vold mot barn

– Vi savner 1 milliard kroner i statsbudsjettet til arbeid mot vold mot barn, sier barneombud Anne Lindboe.

Regjeringen foreslår å bruke 176 millioner kroner til arbeidet mot vold mot barn. Om lag halvparten av disse midlene skal gå til arbeid mot mobbing, og frie midler til kommunene. Forslaget kommer i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

– 176 millioner kroner er alt for lite. Det trengs en milliard kroner i året for å bekjempe vold mot barn, sier Lindboe.

Må unngå vold

Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan mot vold og overgrep. I Stortingsvedtaket står det at planen skal lages etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse, og at det skal følge øremerkede midler med planen. Opptrappingsplanen for psykisk helse gikk over ti år, og det var enighet om å investere 6, 4 mrd kr i denne perioden. Tilsvarende beløp nå vil utgjøre ca. 1 milliard per år i ti år. Barneombudet finner ikke dette igjen i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Det er et skrikende behov for satsing på forebyggende helsetjenester. Vi må unngå at barn utsettes for vold, og oppdage det tidlig hvis det skjer. Da må det settes av mye større summer, sier Lindboe.

Forventer at Stortinget tar ansvar

– Jeg forventer at Stortinget tar ansvar, og sørger for at arbeidet mot vold mot barn prioriteres høyt i budsjettforhandlingene, sier Lindboe.

 Hun mener Regjeringen må satse mer på forebyggende tjenester, som opplæring, skolehelsetjeneste og helsestasjoner.

Les mer om Statsbudsjettet 2017: 176 millionar kroner til opptrappingsplan mot vald og overgrep

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *