Foreslår lovfestet rett til hjelp fra barnevernet

– Vi håper at barneminister Solveig Horne (FrP) blir den statsråden som endelig følger opp forslag om å lovfeste barns rett til å få hjelp fra barnevernet, sier fagsjef i Barneombudet Camilla Kayed.

Barnevernlovutvalget har lagt fram et forslag til ny barnevernlov. Barneombudet ser svært positivt på at utvalget forslår å styrke barns rettigheter, blant annet gjennom lovfestet rett til hjelp fra barnevernet.

Lenke til utvalgets forslag til ny barnevernlov.

Må begrunne henleggelser om vold

Utvalget foreslår også at alle henleggelser av bekymringsmeldinger skal begrunnes.

– I dag henlegges for mange meldinger om vold, uten god begrunnelse. Det er svært alvorlig for de barna det gjelder, og det er et godt og tydelig forslag fra utvalget som vi støtter fullt ut, og som vi håper Horne vil følge opp, sier Camilla Kayed, fagsjef i Barneombudet.

Foreslår å styrke psykisk helse

Utvalget foreslår også en styrking av samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse.

– Det er et skrikende behov etter mer psykisk helsehjelp til barn i barnevernet, så dette er vi veldig glade for, sier Kayed.

Lenke til Barneombudets innspill til utvalgets arbeid med ny barnevernlov.

Følger opp Barneombudets anbefalinger

Barneombudet ga tidligere i år ut rapporten Grenseløs omsorg (2016) om tvang mot barn i barnevern og psykiske helseverninstitusjoner. Barnevernlovutvalget følger opp store deler av Barneombudets anbefalinger når de retter søkelyset mot unødig tvang mot barn.

Utvalget foreslår et absolutt forbud mot mekanisk tvang (beltelegging). De foreslår også forbedret og mer forpliktende samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern, og at kommunene forplikter seg til å samarbeide om tjenestetilbud til barn.

– Det er for mange eksempler på at barn faller mellom to stoler, sa Solveig Horne da hun mottok utvalgets rapport, noe Barneombudet slutter seg til og ser svært positivt på signalene fra Horne om at hun ønsker å gjøre noe med dette nå.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *