Fakkeltog mot mobbing

På søndag arrangerte Villemo Hatland (14) fakkeltog mot mobbing i Oslo.

Anne var med i toget. Hun holdt også en appell. En appell er en slags tale.

Det var flere tusen som deltok i toget. Det var også fakkeltog mot mobbing andre steder i landet. Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen og Statsminister Erna Solberg var også med.

På bildet ser du Anne, Villemo, Torbjørn og Margit.

Her kan du lese mer om retten til å ikke bli mobbet

Her kan du lese hva Anne sa i sin appell.

Mobbing ødelegger mennesker. Historien om Odin er en av mange. I sommer og høst har vi i Barneombudet intervjuet 23 barn og unge som har opplevd alvorlig mobbing. En av guttene forklarer hva mobbingen gjorde med ham:

«Jeg sa ikke noe, gjorde ingenting. Hadde et blikk som var avvisende, skrudde rett og slett av følelsene mine og ble passiv og apatisk. Jeg måtte få hjelp etterpå til å skru på følelsene mine igjen»

Ingen skal måtte ha det sånn. Likevel vet vi at 17 000 barn regelmessig blir mobbet på skolen. Elevundersøkelsen 2013 viser at 20 % av elevene blir holdt utenfor, ertet eller får negative kommentarer om utseendet sitt. Jeg får mange brev og telefoner fra barn og foreldre om mobbing. Flere av dem forteller om at alvorlig mobbing får pågå i årevis uten at skolen griper inn.

Hvorfor er det sånn?

Barna vi har snakket med forteller noe som gjør meg både sint og redd. De forteller om voksne som ikke hører på dem, som ikke bryr seg og som bagatelliserer barnas opplevelser. I disse voksnes hoder blir mobbing og plaging blir til «krangling». «Bitch», «hore» og andre skjellsord blir «vanlig ungdomsspråk». Noen voksne ser ut til å mene at barn bør tåle å bli utsatt for alvorlig vold, trusler og seksuelle overgrep – «det er jo sånn barn er».

Noen ganger får offeret beskjed om at det er hennes egen skyld: Hun er kald, hissig eller asosial. Foreldrene blir sett på som kranglete og vanskelige når de forsøker å be om hjelp fra skolen.

Elever forteller at di sier fra om mobbing – men at ingenting skjer. Og hva gjør elevene da? De slutter å si fra!

I dag er det for mange voksne i skolen som glemmer at opplæringsloven er helt klar: Det er elevens egen opplevelse som er det viktige her: En elev som ikke har det bra på skolen, har rett til tiltak fra skolens side. Vanskeligere er det ikke.

Hva ønsker elevene?

De elevene vi har snakket med om mobbing vet hva som hjelper. De har ofte sett det også. Tydelige voksne med nulltoleranse mot at folk slenger kommentarer eller småplager hverandre. Klare konsekvenser for de som plager. Skolen må ta kontakt med foreldrene til både den som blir mobbet og den som mobber. Når skolen og foreldrene ser alvoret i situasjonen, blir det ofte bedre.

«Vi som er voksne må ta tak i mobbing blant barn og unge. En ødelagt barndom kan sette dype spor. En god barndom varer hele livet» sa Erna Solberg i sin første nyttårstale som statsminister i januar i år. Dette er jeg helt enig med statsministeren i, men jeg vil gå lenger. De voksne som ikke griper inn, må presses til å ta ansvar. Det kan ikke være frivillig å følge norsk lov!

Å stanse mobbing krever politisk mot. Voksne ansvarliggjøres til å ta tak i vanskelige saker. Noen ganger må skoler og kommuner presses til å gjøre det som skal til. Man trenger et ris bak speilet overfor de som ikke følger loven.

Det er behov for en instans som kan rykke ut og bistå elever og foreldre i de mest alvorlige mobbesakene. Både barn og skoler vil tjene på det. Målet må være å løse saken hurtig og på lavest mulig nivå. I tillegg må skoler som fortsetter å bryte loven møtes med sanksjoner.

Som barneombud skal jeg sørge for at Norge følger barns rettigheter og sikrer at barn får en trygg og god oppvekst. Mobbing i skolen går på bekostning av mange av barns rettigheter, blant annet retten til helse, liv, utvikling og trygghet. En jente vi snakket med tidligere i år sa det slik:

«Jeg vil drømme gode drømmer. Nå drømmer jeg alltid om det som skjedde på den gamle skolen min».

Nå er det på tide at vi voksne tar ansvar og stanser mobbingen, slik at barn i norske skoler kan få drømme gode drømmer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *