Anne holdt appell utenfor Stortinget

I dag holdt Anne en appell* utenfor Stortinget for å få politikerne til å skrive under på et forslag om å godkjenne tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen.

Tilleggsprotokollen er ekstra avtale til barnekonvensjonen som gir barn og unge muligheten til å klage til FN hvis noen bryter rettighetene deres. Det er veldig viktig at barn og unge kan klage til noen voksne som vet mye om det å være barn.

Alle mennesker har rettigheter, og barn har egne rettigheter fordi barn har spesielle behov. Du kan lese mer om dine rettigheter her. Det er viktig at politikerne i Norge skriver under på denne ekstra avtalen så den blir en del av norsk lov.

Det er mange andre land i verden som allerede har skrevet under, det betyr at barn i disse landene kan klage til FN hvis noen bryter deres rettigheter.

Det er veldig viktig at barn i Norge også kan få muligheten til å klage.

Det var flere organisasjoner som hadde møtt opp utenfor Stortinget.

Blant annet var Redd Barna, UNICEF og PLAN der. Dette er frivillige organisasjoner som jobber for barn rundt om i verden.

Trine Skei Grande som er politiker for Venstre tok imot forslaget og skal legge det frem i Stortinget. Så må alle politikerne i Stortinget stemme og bli enige.

*Ordforklaring: En appell er en kort tale som oppfordrer noen til å gjøre noe.

Her kan du se hvilke land som allerede har skrevet under.

Tallene som kommer opp når du trykker på landet viser hvor mange som bor der. I alle landene untatt Montenegro kommer det opp i millioner. Det vil si at det i Tyskland/Germany bor 81,89 millioner mennesker. I Montenegro er det litt annerledes, der er tallene i tusen. Det bor nemlig ikke over en million mennesker der, men 621081 mennesker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *