Aldersgrense for omskjæring av gutter

Mandag 30. september tar barneombud Anne Lindboe imot de andre nordiske barneombudene på Barneombudets kontor.

Tema på møtet er omskjæring av gutter. De nordiske barneombudene skal gi en felles uttalelse om spørsmålet. Barneombudene er kritisk til omskjæring av guttebarn. De vil ha en aldersgrense, slik at guttene skal bestemme selv om de vil bli omskåret.

Eksperter på blant annet helse og menneskerettigheter skal holde foredrag om omskjæring av gutter.

ill_sporsmalHva skjer når gutter blir omskåret?

Når gutter blir omskåret fjerner man forhuden på penis.

Hvorfor blir noen gutter omskåret?

Det er som oftest religiøse grunner til at gutter blir omskåret. Dette blir ofte kalt rituell omskjæring. I Norge er det tradisjonelt jøder og muslimer som gjennomfører rituell omskjæring. Disse omskjæringene har vært praktisert lenge både i jødiske og muslimske trossamfunn. 

Det hender også at det foretas noe som heter fymose-operasjon, som noen kaller medisinsk omkjæring.  Det er mest vanlig når forhuden hos gutten er for trang. Da kan hele eller deler av forhuden blir operert bort. Denne formen for omskjæring utføres på alle som må ha det uansett hvilken religion du tilhører.

I noen land, som for eksempel USA, har det også vært vanlig at gutter har blitt omskåret selv om foreldrene ikke er jøder, muslimer eller at det er medisinske grunner til det. Dette er ikke like vanlig i dag.

Når blir gutter omskåret?

Det er litt forskjellig når gutter blir omskåret. Når det gjelder rituelle omskjæringer blir jødiske guttebarn som oftest omskåret åtte dager etter fødselen. Muslimske gutter blir som regel omskåret fra spedbarnsalder og fram til 10-12-årsalderen. 

Såkalte medisinske omskjæringer skjer nå det er behov for det.

Er det farlig å bli omskåret?

De aller fleste som blir omskåret klarer seg helt fint. Men, det kan oppleves som smertefullt, og det kan oppstå komplikasjoner i etterkant hvis for eksempel såret ikke gror riktig. Dette kan for noen oppleves som traumatisk og vanskelig.

Hvis jeg er omskåret, er det noe feil med meg da?

Nei, det er det ikke. De aller fleste gutter som er omskåret lever godt med det. Noen opplever allikevel komplikasjoner/vanskeligheter.

Barneombud logoHva mener Barneombudet om omskjæring?

I barnekonvensjonen artikkel 12 står det at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barneombudet er i mot at barn blir omskåret når de er så små at de ikke har mulighet til å si sin mening om det. Å bli omskåret er noe som ikke kan gjøres om på. Da mener vi det er riktig at man venter til barna er gamle nok til å bestemme selv.

Hvorfor er Barneombudet i mot rituell omskjæring av gutter?

Barneombudet er ikke i mot rituell omskjæring av gutter. Det Barneombudet har foreslått er at barn selv skal få bestemme om de skal bli omskåret. Vi ønsker at de som lager lovene her i landet skal bestemme at den nedre aldersgrensen for omskjæring bør være 15 år eller 16 år. 

Kan ikke foreldrene bestemme over barnet sitt?

Foreldre har rett og plikt til å oppdra barna sine slik de mener er best for barnet. Det står i barnekonvensjonen.

I tillegg sier en av de viktigste artiklene i barnekonvensjonen at barn skal få si sin mening om alt som gjelder barnet.

Foreldre kan altså ikke bestemme alt. Vi hos Barneombudet mener derfor det er best for barnet at barna selv skal få bestemme om de vil bli omskåret.