Alma har vært på besøk!

Hva jobber barneombud Anne Lindboe og de 20 ansatte på kontoret med?

Alma (8) har vært på besøk og kan gi deg svarene.

Anne Lindboe er barneombud i Norge.

– Jeg jobber med å passe på at barn i Norge har det bra, og at voksne ikke bryter alle de lovene som sikrer at barn i Norge skal ha det bra, forteller hun.

Sammen med Anne jobber det 20 personer. Men hvem er de? Og hva er det de arbeider med?

Fagrådgiverne Anders Cameron og Morten Hendis jobber blant annet med skole og utdanning.

– Hvordan kan dere vite om barn har det bra eller ikke på skolen, spør Alma.

-Barn kan skrive eller ringe til Barneombudet og fortelle hvordan de har det på skolen, og så kan vi gi dem råd om hvordan de kan få det bedre, forteller Anders.

I videoen får du møte flere av de ansatte hos Barneombudet og høre om hvilke saker de er opptatt av og hvordan arbeidshverdagen deres er.