9. mai 2018

Youtube/Google

Hva er straffen hvis man er 10 år og har for eks.Youtubekanal (Jeg har faktisk det), flere i klassen min har det, men det er vel 13års grense?

Hei!

Det er ingen straff for å ha Youtube-kanal, men Youtube kan kaste deg ut hvis de oppdager at du er under 13 år.

Aldersgrensen er 13-år fordi Youtube mener man bør være 13 år for å ha egen kanal, men dette står ikke i noen lov.

Når du er 10 år kan du ikke gjøre en avtale om å ha en Youtube-kanal uten at foreldrene dine er med på det.

Det er foreldrene dine som bestemmer hva du skal kunne være med på i sosiale medier. Det er viktig at dere snakker sammen om dette. Vi har laget en egen side dere kan lese sammen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv