13. november 2017

Vurderingsgrunnlag

Dersom jeg ikke får vurderingsgrunnlag på termin 1, kan jeg få standpunktkarakter i faget på våren?

Tema: Skole

Hei,

Ja, det kan du så lenge du ikke overskrider fraværsgrensa totalt og læreren din har vurderingsgrunnlag i faget.

Dette kan du helt sikkert snakke med læreren din om og dere kan legge en plan sammen for hva som skal til for å få standpunktkarakter.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv