11. mai 2018

voldsomme fedre

Hvilke regler gjelder for fysisk håndtering av barn? Det er ikke lov å slå, men hva med kniping i arm, skubbing og bruk av overmakt?

Tema: Vold

Hei,

Ingen form for fysisk eller psykisk vold mot barn er lov i Norge. Dette gjelder også skremmende oppførsel mot barn og unge. Grensesetting skal foregå på en måte som veileder barnet, ikke skremmer.

Dette er en spørretjeneste for barn og unge. Vi tror at dette spørsmålet er stilt av en voksen. Voksne som ønsker det kan skrive e-post til post@barneombudet.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv