13. desember 2016

Vold hjemme

Det er mye vold hjemme, pappa er død, så den eldste og mest voldelige er broren min. Han er farlig, og han skade oss. Hva skal jeg gjøre for å bli kvitt ham?

Tema: Familie Vold

Hei, fint at du skriver til Barneombudet.

Ingen barn skal oppleve vold i hjemmet, verken fra voksne eller andre barn. Broren din kan ikke fortsette med volden. Da kan ikke han og dere andre fortsette å bo sammen.

Hvis du er redd hjemme bør du ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111 eller politiet på 02800.

Vi vil anbefale at du tar kontakt med barnevernet siden du er redd for hva broren din kan finne på. Barnevernet skal beskytte barn mot vold og omsorgssvikt i hjemmet.

Hvis broren din er under 18 år skal barnevernet også finne løsninger for ham. Det er nærliggende å tenke seg at det er noe som plager ham siden han tyr til vold. Derfor må han også få hjelp.

Lenke til nettside med kontaktinformasjon til barnevernet

Vi vil også anbefale at du forteller om volden du opplever hjemme til en voksen du stoler på, for eksempel læreren din eller helsesøster på skolen.

Du og familien din kan også få hjelp av familievernet. Familievernet gir gratis hjelp til familier som har problemer. Moren din eller du kan ta kontakt med familievernet og be om hjelp.

Lenke til nettside med oversikt over familievernkontorene i Norge

Lenke til hvem som kan hjelpe deg

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv