18. august 2017

vold

eg blir slått hima, ka kan eg jer?

Tema: Familie Vold

Hei! Så bra at du skriver til oss.

Det du skriver om er alvorlig. Ingen har lov til å slå barn, og det er kjempeviktig at du sier fra til noen om dette så fort som mulig.

Én mulighet du har er å ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Det er helt gratis, og de kan hjelpe deg videre.

Du kan også si ifra til en voksen på skolen som du stoler på, for eksempel en lærer eller helsesøster.

Det viktigste er at du sier fra, slik at du får den hjelpen du trenger.

Har du noen andre spørsmål eller et ønske om at vi skal hjelpe deg, så kan du ringe til oss i Barneombudet på 22 99 39 50. Spør etter Hilde eller Tone B.

Hilsen oss i Barneombudet.

Spørsmålsarkiv