17. august 2017

Vold

Hei jeg blir slått hjemme når jeg ikke gjør det jeg blir bedt om trenger hjelp…

Tema: Familie Vold

Hei,

Fint at du kontakter oss.

Det du skriver om er alvorlig. Det er ulovlig å slå barn. Det viktig at du sier i fra til noen om dette.

Du kan ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. De kan hjelpe deg videre.

Du kan også si ifra til en voksen på skolen som du stoler på.

Det viktigste er at du sier fra, slik at du får den hjelpen du trenger.

Har du noen andre spørsmål eller et ønske om at vi skal hjelpe deg, så kan du ringe til oss i Barneombudet på 22 99 39 50. Spør etter Hilde eller Tone B.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv