22. april 2016

Vet ikke

Hvorfor kommer det så mange fargede til landet vårt?

Tema: Asyl

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Det er mange grunner til at folk kommer til Norge. Noen kommer til Norge for å jobbe, noen flykter fra krig.Felles for mange av de som kommer hit, er at de har reist fra det landet de kommer fra, fordi de eller familien deres ikke føler seg trygge der de bor.

Du kan lese mer om flyktninger og hva det vil si å søke asyl på nettsidene  våre om dine rettigheter.

Hvorfor blir man flyktning og asylsøker?

hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv