11. april 2018

Vennskap og fellesskap

Hei, jeg får ikke velge selv hvem jeg vil være vennner med, ei heller hvem jeg kan ha som venner/venninner. Jeg har rammer rundt dette fra mine foreldre, som jeg dessverre ikke liker rundt dette:
jeg har valgt venninner på småskoletrinnet, men mamma, pappa og andre voksne hjemme og andre steder nekter meg helt dette!
Jeg lurer derfor også på om norsk lov sier noe om hvilke aldersgrupper, som man kan ha som venner/venninner, hvis dere skjønner hva jeg mener.
I så fall: dersom det finnes norske lover og/ eller regler rundt dette, kan dere lenke til dem i svaret.
Jeg er derfor veldig sosialt isolert hjemme, fordi søstrene mine, på 10 og 13 år, kan enten besøke venninnene sine eller få besøk av dem, mens jeg blir stående utenfor, og virker sosialt isolert.
Hva kan dere gjøre med dette?
Med vennlig hilsen:
gutt (16)

Hei!

Frem til du fyller 18 år er det foreldrene din som har ansvaret for deg. Foreldrene dine skal tenke på hva som er til det beste for deg.

Som regel skal barn og ungdom få lov til å velge venner selv. Men hvis foreldrene mener at vennene dine absolutt ikke er bra for deg, kan de bestemme at du ikke skal få treffe dem.

Foreldrene dine bør begrunne hvorfor de mener du ikke får være med dem. De må også høre på hva du mener om saken. Ettersom du er 16 år og snart myndig, bør de ha en god grunn for å nekte deg å treffe vennene dine.

Foreldre har forskjellige regler, og de kan være ganske strenge. Men noen ungdommer har det for strengt hjemme. Da kan det være lurt å snakke med en voksen som du stoler på og be om hjelp. Helsesøster eller en lærer på skolen kan være bra å snakke med om dette.

Les mer her: Kan jeg velge venner selv?

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv