5. mars 2018

Venner

Det er noen i klassen som baksnakker andre. Er det lov? Klarer ikke og si stopp, for det de sier er negatift, og når det står 4-5 personer rundt deg som er enige så er det vanskelig og si at det ikke er sant.
-jente 11

Hei, så fint at du har skrevet til oss hos Barneombudet.

I Norge har alle elever rett til å ha det trygt og godt på skolen og det er ikke lov å baksnakke andre elever. Hvis noen blir baksnakket eller utsatt for annen type mobbing på skolen, så har rektor ansvar for å stoppe det.

Vi forstår at det kan være vanskelig å være den eneste som sier fra. Det kan derfor være lurt at du tar dette opp med en voksen person som du stoler på. For eksempel kan dette være en lærer, helsesøster eller rektor. Du kan også snakke med dine foreldre om dette, slik at de kan snakke med en lærer eller med rektor.

Noen ganger vet vi at det kan være vanskelig å snakke om vanskelige ting med voksne. Derfor har vi laget noen tips til en slik samtale. Kanskje de tipsene kan være nyttige for deg? Lenke til tips til den vanskelige samtalen

Vi har skrevet litt mer om mobbing på skolen og hva du og foreldrene dine kan gjøre på denne siden.

Vi håper dette er til hjelp, og at det løser seg raskt. Hvis ikke, må du gjerne skrive til oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv