20. desember 2017

Vasking og rydding av skolen

Hei. Jeg lurer på om skolen min bryter barnekonvensjonen, når de utnytter oss til å vaske og rydde skolen – helt alene!?

Hei!

Takk for at du skrev til oss om at dere må vaske og rydde på skolen.

Som hovedregel kan ikke en skolen pålegge elevene aktiviteter som ikke har sammenheng med læreplanene. Så om skolen kan pålegge dere å vaske kommer litt an på hvor og hvorfor dere skal vaske.

Skolen kan ikke pålegge elevene å bli igjen etter skoletid for å vaske skolen istedenfor å ansette rengjøringspersonell, eller ha ansvaret for rundvasken til jul. Det ville fort bli vurdert som barnearbeid. Men skolen kan be eleven rydde og tørke opp etter seg før de forlater pulten for dagen, eller vaske skapet sitt ved skoleårets slutt. Reglene for dette bør stå i skolens ordensreglement.

Dersom du mener skolen pålegger dere noe de ikke har lov til, så kan du ta det opp med rektor. Dersom rektor er uenig med deg kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan vurdere om skolen følger de lover og regler som gjelder.

Mer om fylkesmannen finner du her: Fylkesmannen

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv