14. desember 2017

Vaktmester

Hva gjør man når vaktmesteren nekter å øke temperaturen i klasserommet selv om det er 18 grader i klasserommet.

Hei,

Om vaktmesteren nekter å øke temperaturen kan du ta kontakt med rektor og be om at rektor gjør noe med temperaturen.

Du har rett til et trygt og godt fysisk skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det står i opplæringsloven kapittel 9A. Temperaturen i klasserommet er en del av det fysiske skolemiljøet ditt.

Det skal ikke være for kaldt i klasserommet. Helsedirektoratet sier at det skal være mellom 20–24 °C om vinteren og 23–26 °C om sommeren.

Vi har samlet mer om fysisk skolemiljø her: informasjon om fysisk skolemiljø

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv