14. mars 2018

Vaksine

Er det foreldrene som bestemmer om du må ta vaksine selv om man ikke vil?

Hei!

Frem til du er 16 år er det foreldrene dine som bestemmer om du skal ta en vaksine eller ikke. Men foreldrene dine skal snakke med deg og høre hva du mener før de bestemmer noe. Jo eldre du er, jo mer skal de ta hensyn til meningen din. Det er likevel foreldrene dine som bestemmer.

Hvis det er en vaksine du ikke vil ta, kan det være lurt å snakke med foreldrene dine om hvorfor du ikke vil. Det kan være mange viktige grunner til å ta en vaksine, og du har rett til å få vite hvorfor foreldrene dine vil at du skal ta vaksinen. Du kan også snakke med helsesøster på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv