23. august 2016

Utflytting

Hei 😀
Jeg lurer på om jeg har mulighet til å flytte ut alene på leilighet/hybel selv om jeg bare er 17 år. Takk 🙂

Hei,

Fint at du kontakter oss!

Når du er under 18 år må foreldrene dine være enig i at du flytter. Foreldrene dine har ansvaret for deg fram til du er 18 år.

Dersom dere er enige om at du kan flytte må foreldrene dine dekke utgiftene dine til bolig, mat og andre nødvendige ting. Så lenge du er under 18 år må også foreldrene dine undertegne husleiekontrakt og andre avtaler for deg.

Hvis du tror eller mener at du ikke får god omsorg, kan du snakke med en voksen du stoler på. Det kan for eksempel være en lærer, helsesøster eller en i familien.

Du kan også ta kontakt med barnevernet der du bor eller alarmtelefonen for barn og unge. Dersom barnevernet mener at forholdene hjemme hos deg er så alvorlige at du bør bo et annet sted, så skal de hjelpe deg videre.

Se mer under lenken kan jeg flytte for deg selv 

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv