16. mars 2017

Utestengelse av elever til skoletur

Høsten 2017 skal spansklassen min på klassetur til Spania der vi skal gå på spanskkurs og bo hos en spansk familie for å lære mer spansk. Skolen bestemte at kun 30 elever i klassen får være med på denne turen, og nekter dermed 5 stykk å være med. Jeg er en av de fem og må altså være på skolen mens de andre er på skoletur. Ikke bare blir jeg utestengt, men også fratatt en læringsmulighet som de andre i klassen får. Hvilke rettigheter har jeg i forhold til dette? Har skolen lov til å trekke ut elever og frata de denne læringsmuligheten?

Tema: Skole

Hei

Takk for at at du skriver til oss i Barneombudet.

Det er dessverre litt vanskelig å svare konkret på det du spør om fordi vi ikke vet noe om hvorfor dere ikke får være med på turen. Hvis dette bare handler om at det ikke er «plass» til flere enn 30 på turen, vil ikke det være tilstrekkelig grunn for skolen til å nekte dere å være med.

Å frata noen elever rett til læring på samme måte som andre i klassen kan være brudd på retten til ikke-diskriminering i barnekonvensjonen artikkel 2 og på opplæringsloven.

Hvis dere er utestengt fra skoleturen som en følge av at dere har gjort noe galt denne våren, kan ikke skolen bruke dette som grunn for å nekte dere å være med. Dere kan da sende en klage til rektor på skolen og be om at dette blir omgjort.

Skolen kan også ha andre grunner til å nekte noen elever å være med på en tur, men da skal det individuelle og helt spesielle grunner til. Skolen skal gi deg en begrunnelse for hvorfor du ikke får være med. Dersom du mener denne begrunnelsen er feil, anbefaler vi at du sender en klage til rektor med kopi til fylkesmannen i fylket du bor i.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv